​Hvad får I ved modellen?

FORDELE​

Det vigtigste en virksomhed vil opnå ved at benytte modellen, er selvfølgelig, at denne vil minimere de klassiske udfordringer, der er i et projekt.

De afledte effekter vil med sikkerhed være:

 • ​En helt ny projektkultur
 • ​Kompetenceudvikling af både forretningen og IT-afdelingen/projektkontoret
 • ​Nyt setup til fremtidig forretningsudvikling
 • ​Et teknologisk fundament som understøtter den fremtidige udvikling af virksomheden

Oven nævnte, er ​primært opnået ved at tilføre en klassisk IT-projekt model nogle yderligere metoder og værktøjer, og primært i de "sorte" faser af modellen, som er illustreret til højre

Resultatet kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Det kommer af, at man har benyttet det af modellen, der er nødvendigt projektets kompleksitet taget i betragtning og det i kombination med, at rammerne ligeledes er tilpasset dette

ULEMPER​

Nogen vil opfatte, at arbejdet med forandringer og modellen som værende:

 • ​Tungt og teoretisk
 • ​Dyrt og tidskrævende
 • ​Benytter unødigt ressourcer hos nøglemedarbejder
 • ​At disse bruger for mange ressourcer initialt
 • ​Krævende for ledelsen

Til det kan jeg kun sige, at modellen har vist, at den gør en forskel i større projekter, og ressourcetabet om omkostningen, ved at projektet fejler, overstiger med sikkerhed det, som er situationen i et projekt gennemført efter modellen.

For de sidste 4 punkter vedkommende skal det blot siges, at der benyttes kun de ressourcer og kompetencer, der er nødvendig, for at få succes i projektet. 

VURDERING AF ET PROJEKTS SUCCESRATE

​Til venstre ses 5 gode spørgsmål, som kan bruges til at evaluere succesraten i et projekt. Spørgsmålene indeholder en yderligere uddybning af, hvorledes man skal score et projekt.

Hvis i ender med en score mellem 4 og 5 for et projekt, kan jeg med sikkerhed sige, at organisationens projekt- og procesmodenhed er stor.

Hvis scoren derimod bliver lavere end 3½, er der med sikkerhed plads til en forbedring, og at virksomheden får alt for lidt for de ressourcer og penge, som denne investerer i projekter

Hvis øvelsen bliver lavet på flere forskellige projektkompleksiteter, vil virksomheden med sikkerhed få forskellige score for disse. Ligeledes vil resultatet blive, at ved projekter med stor kompleksitet vil scoren blive laver, end ved projekter med lille kompleksitet.

Konklusionen vil med sikkerhed være, at det er projekter med stor kompleksitet, der kunne være behov for hjælp, og den hjælp vil med sikkerhed være i modellen.

Jeg har faktisk i et tidligere projekt prøvet at lave en analyse sammen med en kunde, som havde et projekt, der var fejlet. Scoret var 1,2 (af 5 mulige). Efterfølgende lavede vi en øvelse indeholdende:

 • ​Først konstaterede vi hvad der var gået galt i projektet
 • ​Hvad havde det, som var gået galt kostet i tid og penge
 • ​Hvilke omkostning ville virksomheden have haft, hvis denne havde benyttet nogle metoder og værktøjer, som er en del af modellen

Konklusionen bekræftede mit udsagn fra foregående afsnit, at virksomheden ville have brugt væsentlig færre timer i projektet, og ville have sparet mange penge og havde fået en væsentlig bedre IT-arkitektur at bygge videre på.

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144