VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Projektområder

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

PROJEKTS OMRÅDER​

​Grundlæggende for alle projekttyper, skal der være kontrol over de 8 hovedelementer, som er vist i figuren til højre, for at et projekt er i kontrol.

Referencerammen skal sikre at man for færreste mulige ressourcer, kan lave en struktureret videns opsamling og overdragelse. Jo mere kendt referencerammen er for både leverandør og kunde, jo mere sikker og hurtigere bliver videns overdragelsen. Ud over AKR og FKR er der 200 moduler til området.

- Mosgaard Consulting - fulde model omraader l1 1622 - Projektområder

Projektkompleksiteten er bestemmende for:

  1. ​Hvor stor en indsats der skal gøres for at komme i kontrol med området.
  2. ​Hvem der skal være involveret for at komme i kontrol med området
  3. ​Hvem der har kompetencer til at facilitere, at der rigtige sker de rigtige ting i de enkelte områder
  4. ​Hvor mange af neden nævnte moduler og værktøjer der skal benyttes, for at få succes i projektet

Værktøjet der understøtter ovennævnte, hedder Ambitions Klassifikations Rammeværk (AKR) og der er ca. 10 moduler til området

Scopet er jo vigtigt at få udarbejdet, så IT-leverandøren ved hvad det er denne skal løse. I dag sker det ofte ved at udarbejde en klassisk kravspecifikation. Jeg benytter et Forretnings Klassifikations Rammeværk (FKR), som jeg har udviklet til forskellige brancher/virksomhedstyper. Dette værktøj skal sikre, at flest mulige områder bliver præciseret. Dette sker sammen med ca. 30 moduler i området.

Organisation og ressourcer skal sikre, at de rigtige interessenter bliver involveret og i det for nødende omfang. Der er ca. 30 moduler, der understøtter området, og som er meget inspireret af Lean/Six Sigma.

Forretningsudvikling skal sikre, at virksomheden bliver udviklet i det forventede omfang. Der er ca. 20 moduler, der sikre at dette sker, på det nødvendige niveau.

Gevinstrealiseringen skal sikre, at den forretningsudvikling der er blevet skitseret under foretningsudviklingen, bliver implementeret. Det er der ca. 10 moduler, der understøtter dette. Modulerne er meget inspireret af Lean/Six Sigma.

Leverandør og kontrakts-moduler skal sikre, at leverandøren bliver indviet i referencerammen, samt sikre at der i kontrakten, er en klar rollefordeling, i de opgaver der skal gennemføres, I dette område er der ca. 20 moduler.

Verificering og opfølgning sikre ud fra en prioritering af områderne en nødvendig opfølgning på om IT-leverandøren, har forstået forretningens problemstillinger og udfordringer. Der er ca. 20 moduler i dette område.

Som tidligere nævnt, er detprojekttypen, der er bestemmende for, hvor mange moduler der er relevante for et projekt.

Ved BIB og Procesprojekter type 1, vil projektet typisk kunne håndteres af kunden og it-leverandøren.

Ved Store procesprojekter og enterprise-projekter skal man sikre at der er specielle kompetencer til stede der faciliterer områderne 4, 5 og 6.​