VIDENSOVERDRAGELSE I PROJEKTET

​Der bruges i et komplekst projekt enorme mængder af tid på videns opsamling og overdragelse. I figuren til venstre er en simpel illustration af dette.

Herunder er kort skitseret de overordnede aktiviteter, der skal sikre videns overdragelsen:

  • Internt afstemning af forretningsviden
  • Overdrage forretningsviden til IT-leverandør
  • Modtage og forstå forretningenviden
  • Overdrage forretningsviden til IT-kollegaer
  • Overdrage forretningsviden internt
  • Designe, udvikle og opsætte løsning
  • Overdrage løsningsviden til key user og forstå denne
  • Opsætte og uddanne i løsningen

Der er ikke en af elementerne overfor, der kan undlades i projektet. Men det er muligt, ved hjælp af en fælles referenceramme, at minimere indsatsen væsentligt.​

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144