FREMTIDENS tilgange​

​Helt grundlæggende for fremtidens tilgange er, at der skal findes metoder og værktøjer, som kan:

 • ​afhjælpe de klassiske udfordringer opstår
 • ​accelererer videns opsamlingen
 • ​accelererer videns overdragelsen

Ligeledes skal disse metoder og værktøjer tage højde for, at alle projekter er ikke ens, men fælles for dem er, at de indeholder de 3 dimensioner, som er illustreret i figuren til højre. Forskellen på projekterne ligger i omfanget af hver af de 3 dimensioner.

Løsningen på ovennævnte er reelt set indlysende. Ved hjælp af struktureret forretningsviden, som forstås af både branche- og it-medarbejder, vil vi op ovennævnte. Et eksempel på nogle sådanne værktøjer kan findes under Fundament.

Løsningen er indlysende, men det er implementeringen af løsningen ikke. Det tager tid at udvikle fundamentet, testet det og efterfølgende adopteret af en branche med tilhørende it-leverandør. Det der skal tages højde for i implementeringen, er som nævnt ovenfor, at det grundlæggende værktøj er ens, men brugen af det, afhænger af projektets kompleksitet.

En implementeret løsning har jeg ikke set i sin ideelle form, men jeg er overbevist om, at disse tilgange vil blive udviklet, i en eller anden form over de kommende 3-5 år som en konsekvens af den manglende succes i it-projekter i dag. Et eksempel på et udviklet værktøj og en implementering der er godt på vej, kan findes i beklædningsbranchen.

Herunder har jeg lavet midt bud på fremtidens samarbejdsmodel mellem køber og sælger af it-projekter i alle størrelser. Jeg har inddelt it-projekterne i 3 størrelser små, mellemstore og store projekter. Herunder giver jeg et bud på:

 • ​hvilke faser af den generiske projektmodel, der vil være en fordel, eller en forudsætning for at få succes i it-projekter af den pågældende type
 • ​kendetegn ved projekttypen
 • ​det ideelle fundament for projekttypen

Modellen tilgodeser projektets kompleksitet, organisationens modenhed, og den økonomi, der er til at gennemføre projektet. 

Enterprise projekt

​Kendetegnene projekter af denne type er:

 • ​De organisatoriske og procesmæssige forandringer forventes at blive store (Komplekst projekt/forandringsprojekt)
 • ​IT bliver kun et værktøj
 • ​De forventede store forandringer, skal medføre stor benefit
 • ​Typisk +50 bruger af It-løsningen
 • ​Virksomhedens ledelsen er meget analytisk i sin adfærd
 • ​Et tæt samarbejde mellem nøglemedarbejder og it arkitekten under forretnings-analysen er en fordel
 • ​Da det ofte er en større virksomhed, er der også større økonomi til at understøtte en forandring

Kort sagt, er dette modellen, der er velegnet for et Enterprise projekt.

​Det ideelle fundament for denne projekttyper er:

 • ​Færdig udviklet PCF og BCF, og som er forstået af såvel kunde som it-leverandør
 • ​Et ”best of breed” af forskellige teknologier, som dækker branchens produkt livscyklus
 • ​De ”Grå faser i modellen drives af it-leverandøren
 • ​De ”sorte” faser i modellen kan enten drives af interne eller eksterne medarbejder.

Proces projekt

​Kendetegnene ved projekter af denne type er:

 • ​It-leverandøren har en Teknologisk branchepakker (TBP), der passer til virksomhedens forretningsmodel
 • ​Denne model kan vælges, enten fordi virksomheden:
 • ​Selv kan eksekvere forretningsanalyse, organisatorisk implementering og gevinstrealisering
 • ​Har en størrelse der minimerer den organisatorisk implementering og gevinstrealisering (færre end 50 bruger)
 • ​Kunden ønsker standard flow og processer
 • ​Et tæt samarbejde mellem nøglemedarbejder og it arkitekter under forretnings-analysen er en nødvendighed
 • ​Vær opmærksom på, at dette ofte vil kræve en større organisatorisk implementering

Kort sagt er dette modellen, der er velegnet for et Proces projekt i mellemstore virksomheder

​Det ideelle fundament for denne projekt-typer er:

 • ​Færdig udviklet PCF og BCF, og som er forstået af såvel kunde som it-leverandør
 • ​En færdigudviklet TBP det matchen ”best practice” for en given branche
 • ​En brancheløsning med ERP som fundament, der dækker det meste af branchens produkt livscyklussen
 • ​De ”Grå faser i modellen drives af it-leverandøren

 • ​De ”sorte” faser i modellen kan enten drives af interne eller eksterne medarbejder, idet omfang som det er nødvendigt
 • Denne kan også gennemføre som et it-projekt, så bruges der ikke ressourcer på faserne, der er markeret med ”grønt”

Business in a box

​Kendetegne ved projekter af denne type er:

 • ​Meget vel pakketeret branchepakke som er prækonfigureret og ”låst”
 • ​Det vil sige, der er meget lidt til pasning til kundens forretning
 • ​Færre end 10 medarbejder
 • ​Det vil være dette mange IT-leverandør antyder, de kan, men de er der oftest ikke helt endnu
 • ​Jeg har ikke set denne i sin ultimative form i på markedet i dag

Modellen er velegnet for små virksomheder.

​Det ideelle fundament for denne projekttyper er:

 • ​Færdig udviklet PCF og BCF, og som er forstået af såvel kunde som it-leverandør
 • ​En færdigudviklet TBPdet matchen ”best practice” for en given branche
 • ​En brancheløsning med ERP som fundament, der dækker hele branchens produkt livscyklussen

​Som nævnt har jeg ikke set i sin ideelle form, men udviklingen af disse vil ske f.eks. drevet af brancheorganisationerne (Se mit samarbejde med Dansk Mode & Textil), og med medlemmerne og it leverandørerne som nære interessenter

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144