Projektmodel - Forandringsmodel

​Jeg har i mange år arbejdet med komplekse projekter, og har fået kombineret metoder og værktøjer fra forandrings-ledelse, fra Lean/Six Sigma og fra de mest gængse projektmodeller (Se væsentlige erfaringer). Derigennem har jeg opnået en kombineret model, som i tidligere projekter har gjort en forskel.

Kommentar til modellen:

  1. ​Modellen er en videreudvikling af Microsofts projektmodel Surestep (er dog også prøvet på koblet andre projektmodeller)
  2. ​Jeg arbejder primært i de "sorte" faser (som fremgår af figuren til højre), og med stor grad af forandringsledelse i disse
  3. ​Fundamentet i arbejdet er flere rammeværk i brug (AKR, PCF og FKR)
  4. ​Arbejdet er uafhængig af den valgte procesmodel
  5. ​De sammen rammeværkene er bruget sammen med andre projektmodeller

​​

I kan under de enkelte projekttyper, f.eks. se en uddybning af projekttypen, se hvem jeg har arbejdet hos,  samt hvad der klassisk fejler i de enkelte faser af modellen. ​

​I det ideelle projekt vil såvel IT-leverandør og kunde have det samme rammeværk som udgangspunkt. Dette vil sjælden være tilfældet, så derfor skal man forvente i et projekt, at der skal investeres timer, hos den part som mangler viden omkring referencerammen.

Metoden som jeg arbejder efter, er at ”jeg vil lære jer at fiske”, i stedet for at fiske for jer, og jeg arbejder udelukkende med den enterprise- og proces-projekter og primært de "sorte" faser i modellen. Jeg har selvfølgelig input til de faser, som klassisk drives af en IT-leverandør   

Mosgaard Consulting

​Bent Mosgaard ©

Mobil: 20859431

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144