​Under "Klassisk tilgang" gennemgår jeg hovedlinjerne i denne tilgang, og en forklaring på, hvorfor denne model ikke bør bruges i størreprocesprojekter og enterprise projekter.

Følgende emner uddybet:

  1. ​​Klassisk tilgang
  2. Resultatet af klassisk tilgang
  3. Hvorfor ender det ofte sådan
  4. Frustrationer
​​

Punkt 1 og 2 illustrer hvorledes der typisk arbejdes i et projekt i dag, og hvad der går galt.

Under Fundament får du et indblik i et projekts natur, samt hvorledes man vil kunne opnå succes i et mere kompliceret procesprojekt eller et enterprise projekt. Arbejdet bør gennemføres af egen projektleder og med deltagelse af nøglemedarbejder.

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144