​Målsætningen med de alle de koncepter og framework som jeg laver, er:

  1. At accelerere videns- opsamling internt
  2. ​At accelerere overdragelse af viden til eksterne
  3. ​At sikre, at scopet bliver så præcist som muligt (Sikre at alle væsentlige områder bliver behandlet)
  4. ​At sikre en præcis afstemning af rolle og ansvars fordelingen, i de aktiviteter der er nødvendigt projektets kompleksitet taget i betragtning
​​​

​og samtidig med at det sker indenfor en ramme, som er ressource-, kvalitetsmæssigt og økonomisk forsvarligt for mellemstore virksomheder og for at minimere sandsynligheden for de klassiske udfordringer, som mange hyppigt oplever i it-projekter.

Jeg har udviklet følgende koncepter:

​I figuren til højre er illustreret de ting, der skal være tilstede, eller som der er en stor fordel, der er tilstede i et forandringsprojekt. 

SMV- og EP-konceptet  bruger en eller flere af disse frameworkene. Forskellen på brugen af disse frameworks afhænger af projektets kompleksitet. Frameworkene er:

  • Ambitions Classification Framework som er et generisk værktøj, som hurtigt kan sætte nogle rammer for virksomhedens ambitionsniveau, og hvilke krav det sætte til løsningslandskabet (AKR)
  • Business Classification Framework som indeholder en masse karakteristika for virksomhedstypen (FKR)
  • ​Project Document Tool Box som indeholder dokumenter, værktøjer og et modul, der understøtter, at dokumenter og værktøjer benyttes rigtig (PDB)
  • ​Project Leader Tool Box som indeholder støtte til projektlederen for klassiske it-projektleder discipliner, men har primært fokus på moduler og værktøjer, som ligger udenfor den klassiske it-projektlederes værktøjskasse (PLT)

​Selvfølgelig er den indsats, som man vil gøre i et projekt, også bestemt af de pengene, som man vil investere i dette. Omvendt vil jeg sige, at hvis man ikke vil investere det nødvendige, er det bedre at udsætte projektet, til man er villig til dette.

Disse frameworks indeholder en bruttoliste over mulig væsentlig forretningsviden og løsningsviden i en given forretningsmodel, og pt. er der mere end 200 moduler og værktøjer, men alle moduler og værktøjer, skal selvfølgelig ikke bruges i alle projekttyper eller koncepter.

​​

​​​Framework 1 og 2 skal primært optimere Scope og opsamling af forretningsviden. Framework 3 skal bruges til at overdrage forretnings- og løsningsviden. Framework 4 bruges, til at lede projektet med.

​FRV - Forretningsmæssig Ramme Værk

​BFW - Business Frame Work

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144