​En af årsagerne til, at jeg valgte at blive selvstændig, var som tidligere nævnt en personlig målsætning om at ville udvikle nogle metoder og værktøjer, der kan udvikle samarbejdet radikalt mellem små og mellemstore kunder og IT-leverandør i et proces-projekt. Mit mangeårige virke i Fashion-branchen gjorde, at det var naturligt at afprøve målsætningen i denne branche.

Dette har resulteret i et strategisk samarbejde med Dansk Mode & Textil (DMT), og sammen har vi færdiggjort klassificeringsværktøjer (AKR og FKR), som anskueliggør hvordan en Fashion-virksomhed er opbygget i detaljer, og dermed hvad en IT leverandørIT-leverandør skal kunne løse/afhjælpe.Her ud over

Ovennævnte indeholder en strukturering af min viden om branchen fra de sidste 35 års kombineret med min erfaring omkring forretningsudvikling igennem de sidste 25 år i alle størrelser af organisationer. Yderligere er rammeværkene blevet forbedret i projekter i løbet af de sidste 3 år.

Pt. er værktøjet allerede prøvet af hos flere medlemmer såvel i enterprise- som i et proces-projekter.

Proces-projekt

I et specifikt proces-projekt er det lykkes, at scope projektet via AFR og FKR og efterfølgende at udarbejde en procesorienteret kravspecifikation på 2-3 dage.

Vi har ligeledes i samarbejde med en IT-leverandør, fået konstateret, at det er muligt for en IT leverandørIT-leverandør at lave et estimat for projektet på mindre end 1-2 dage og med en 90% sikkerhed.

Dette bekræfter, at vi nu har vi udviklet et værktøj (Fælles referenceramme), som virkelig vil kunne accelerere videns-opsamlingen og overdragelsen mellem kunde og IT-leverandør og dermed har mulighed for at forbedresamarbejdmodellen. Vi arbejde videre med at forbedrerammeværkene, samt implementere forståelsen for disse i branchen. Derudover ønsker vi at motivere branchens IT-leverandører, til at match deres systemer med branchens ”best practice”.

Generelt hører vi, at vores udviklederammeværkene, har givet rigtige gode oplevelser i kundernes organisationer, men at der stadig er et stykke arbejde at gøre, for at ”lære” IT-leverandørerne at arbejde mere forretnings orienteret. Nogle IT-leverandører er meget modne og adopterer hurtigt metoder og værktøjer, mens der fortsat er andre, der skal kæmpes noget mere med.

Derfor er det meget vigtigt, at der bruges tilstrækkeligt tid under kontrakts forhandlingernekontrakts forhandlingerne omkring afstemning pr. fase i modellen af:

  1. ​Projektmodel og metoder
  2. ​Rollefordelinger
  3. ​Rammeværkene
  4. ​Forventede leverancer

Herved sikrer man, at leverandøren arbejder rigtig i forhold til den organisatoriske implementering og gevinst realisering.

Enterprise projekt

Ligeledes har metoden og værktøjerne også været brugt i nogle større enterprise projekter, og også her har de vist deres værd.

Her kan problemet med manglende modenhed hos IT-leverandøren blive endnu større. Det skyldes, at nogle IT-løsninger er ”vokset op” i markedet og har udviklet sig til at dække væsentlig flere processer, end de gjorde for få år tilbage. Kort sagt er løsningerne udviklet til at dække en større forretningsmæssig kompleksitet, end konsulenternes kompetence kan dække. Så også her skal IT-leverandørernes forretningsmæssige kompetencer ofte løftes.

Herefter

At forankrerammeværkene (AKR og FKR) i en brancheforening har vist sig at være helt rigtig, da det er kunderne, der har den reelle interesse i, at timerne i et projekt reduceres, og en brancheforening repræsenterer mange kunder med den interesse.

For IT-leverandøren vil metoder og værktøjerne også blive et kæmpe aktiv. At kunne hjælpe kunderne med at udvikle deres forretning baseret på AKR og FKR. Ligeledes bliver det et stort differentieringsparamet, at have en brancheløsning der understøtter branchens ”Best practice”.

I en virksomhed vil der selvfølgelig være noget hjemmearbejde (afhængigt af organisationens størrelse) i at implementere de nye ”best practice” flow og processer fra FKR’en. Men det vil med garanti sikre optimering af virksomheden, samt at succeskriterierne opnås væsentlig bedre, end de ville være blevet opnået, med den klassiske implementeringsmodel. Ligeledes vil man med sikkerhed også have elimineret de klassiske udfordringer.

Her er et link til en white papir omkring den værktøjskasse der er udviklet til Dansk Mode & Textil​

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144