Min vision og hvad for i ved mig

MIN MISSION​

En sentens jeg vises på "min forside" af denne hjemmeside, udtrykker "at tilbud på komplekse IT-projekter er at sammenligne med et mangelfuldt svar, på et spørgsmål som er upræcist stillet".

Hvis det går galt i et projekt, vil man meget sjælden kunne finde ud af, hvorvidt det var "det mangelfulde svar" eller "det upræcis stillet spørgsmål", der var årsagen til, at det gik galt.

Da jeg valgte at blive selvstændig i 2015, var det bl.a. for at bruge min erfaring fra IT-branchen og kombineret med min viden omkring forretningsudvikling til at sikre Proces- og enterprise-projekter succes. Mere præcist har jeg følgende målsætninger for de 2 projekttyper:

  1. ​Jeg vil arbejde i store projekter (Herefter kaldet Enterprise-projekter), og sikre forretningsudvikling og kompetenceudvikling såvel hos virksomhedens projektkontoret som hos it-leverandør, for at sikre implementering af den ønskede foretningsudvikling, og opnåelse af projektets succeskriterier
  2. ​Jeg vil udvikle metoder og værktøjer, der kan ændre samhandelsmodellen for små- og mellemstore køber og en it-leverandør (Procesprojekt). Ændringen skal bevirke, at disse projekters succeskriterier opnås markant bedre, end tilfældet er i de fleste proces-projekter i dag, og dette med brug af færre timer hos såvel køber som hos it-leverandør

​Begge oven nævnte målsætninger et blevet min mission, og jeg vil på denne hjemmeside uddybe, hvordan jeg arbejder med begge mine missioner i praktiske projekter.​MIN VISION

​              ​"Jeg vil arbejde for at få skabt nogle rammer for et projekt, som passer til dennes kompleksitet,
                 og at hjælpe virksomheder og leverandører med at opnå det bedst mulige resultat i projektet for
                                                                    de investerede ressourcer og penge"


​Dette skal ske ved at tilføre samarbejdsmodellen i mellem kunden og IT-leverandøren, den/de kompetancer som der mangler i projektet, primært i de "sorte" faser i figuren neden for.

​Jeg har følgende formål med denne hjemmeside:

  • ​Jeg vil gerne ”sælge” nogle af mine timer, til at deltage i at gøre komplekse projekter succesfulde
  • ​Jeg vil bruge hjemmesiden til at strukturer min viden, så det bliver mest muligt kommuniker bart
  • ​Jeg håber at hjemmesiden vil blive brugt af andre projekt- og forandringsleder til at samle inspiration til, hvordan denne kan opnå succes i et komplekst projekt

Al inspiration er ideer til indehold modtages med glæde.

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144