I disse projekter er der ofte et meget store procesmæssigt, men en væsentlig mindre organisatoriske forandringer, end der er i et enterprise-projekt. It'en er stadig "kun" et værktøj. Disse projekter er for mig stadig et komplekset projekter eller forandringsprojekter, som jeg også ved, ofte kræver mere end blot opsætning af en løsning og en uddannelsesplan.

Den procesdrevne model, som skal understøtte et procesprojekt, har jeg ikke set i sin ideelle form i dag. Jeg er overbevist om, at det er den form (eller noget tilsvarende), der kommer til at vinde mere og mere indpas i mellemmarkedet i de kommende år, og modellen kommer til at erstatte den klassiske tilgang, som er den model, der har været benyttet de sidste mange år. Årsagen til dette er, at alt for mange har oplevet de udfordringer, som jeg beskriver på forsiden.

Forudsætningerne for et procesprojekt i sin sande form er:

  1. ​At forretningsmodellen processer passer meget til en standardløsnings processer, alternativt at der findes en brancheløsning til denne forretningsmodel
  2. ​At virksomhedens ledelse er indstillet på, at virksomheden vil adoptere ”best practice processer” som de findes i løsningen, og forstår konsekvensen af denne beslutning

Projektmodel og det framework (rammeværk) som jeg beskriver et andet sted på denne hjemmeside, er prøvet af i denne type projekter, og har bevist, at de kan understøtte en væsentlig større succesrate for virksomhederne, der har den slags IT-projekter, og for brugen af maksimalt den sammen mængde ressourcer.

Årsagen til dette kan lade sig gøre, er, at man ved hjælp af struktureret generisk forretningsviden, hurtigere vil kunne opsamle, kommunikere og overdrage denne specifik viden mellem interessenter, og dette samtidig med, at kunden udvikler sin forretning mere i retning af ”best practice”.

I relation til proces-projekter indeholder denne hjemmeside en del uddybning af bl.a.:

  1. ​Værktøjerne der benyttes i forløbet (PCF og BCF)
  2. ​Kendetegn ved projekttyper
  3. ​Hvad fejler klassisk ved proces-projekt
  4. ​Hvad opnår i ved at bruge modellen - kommer
  5. ​De ideelle rammer, der skal optimere succesen i projektet - kommer

Moduler, metoderne og værktøjerne er ikke beskrevet, da disse kan være omfangsrigt, og skal i et vist omfang tilpasse det enkelte projekt og organisation.

De framework der er nødvendige (eller en stor fordel for), for at kunne eksekvere den procesdrevne model, er en brancheorienteret PCF og FKR.

IT-leverandør indikerer til tider, at de har en branchepakke, og i den forbindelse er det så vigtigt at konstatere, hvilke elementerne de har af PCF og FKR.

Som kunde skal man generelt være opmærksom på, at det ofte kræver del arbejde, end de fleste organisationer bruger i dag, at sikre adoption af standard flow og processer.

Jeg har igennem flere år arbejdet på at udvikle en forretningsorienteret branchepakke til beklædningsbranchen. Sammen med DM&T har jeg udviklet en værktøjskasse indeholdende en PCF og en FKR.

Samarbejdsformen jeg har valgt i denne type projekter, er sparring med projektkoordinatoren. Det skyldes selvfølgelig for det første, at det skal være økonomisk overskueligt for virksomheden, der skal modtage sparringen, men også fordi jeg ønsker videnen og metoder, forbliver i organisationen, efter at jeg som konsulent forlader denne, og her ud over ønsker jeg, at procesorienteret forretningsudvikling bliver en del af kulturen. 

Mosgaard Consulting

​Bent Mosgaard ©

Mobil: 20859431

​Proces Projekt - PP

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144