Under fundament har jeg gennemgået de grundlæggende elementer, man som ledelse skal forstå, for at komme rigtig igang men et proces- eller enterprise-projekt. I dette afsnit vil jeg gennemgå de værktøjer, der skal bruges, for at sikre den fornødende videns-opsamling og overdragelse.   

​​I figuren til højre er illustreret de ting, der skal være tilstede, eller som der er en stor fordel, der er tilstede i et forandringsprojekter. Forskellen på brugen af disse rammeværk er projektets kompleksitet, som er bestemt af niveauet af den procesmæssige og den organisatoriske udvikling som følge af projektet. Rammeværkene er følgende:

  1. ​Ambitions Classification Framework som er et generisk værktøj, som hurtigt kan sætte nogle rammer for virksomhedens ambitionsniveau, og hvilke krav det så vil sætte til løsningslandskabet (AKR)
  2. ​Business Classification Framework som indeholder en masse karakteristika for virksomhedstypen (FKR)
  3. ​Project Document Tool Box som indeholder dokumenter, værktøjer og et modul, der understøtter at dokumenter og værktøjer benyttes rigtig (PDT)
  4. ​Project Leader Tool Box som indeholder støtte til projektlederen for klassiske it-projektleder discipliner, men har primært fokus på moduler og værktøjer, som ligger udenfor den klassiske it-projektlederes værktøjskasse (PLT)

​Selvfølgelig er den indsats man vil gøre i et projekt, også bestemt af de pengene man vil investere i dette. Omvendt vil jeg sige, at hvis man ikke vil investere det nødvendige, er det bedre at udsætte projektet, til man er villig til dette.

Disse frameworks indeholder en bruttoliste over mulig væsentlig forretningsviden og løsningsviden i en given forretningsmodel, og pt er der mere end 200 moduler og værktøjer, men alle moduler og værktøjer, skal selvfølgelig ikke bruges i alle projekttyper

Grundtanken med frameworkene er at lave nogle illustrationer og værktøjer, som gør det letter og hurtigere at opsamle, kommunikere og forstå den væsentlige forretnings viden.

Målsætningen med framework er:

  1. ​​Opnå succeskriterier i projektet
  2. ​​Undgå klassiske fejl i projektet
  3. ​​Reducere de nødvendige ressourcer for at lykkes i punkt 1 og 2
​​​​

De 4 elementer er en simpel illustration af, de nødvendige værktøjsudviklingstrin man skal igennem, for at opnå projektets målsætningen bedst muligt.

Ligeledes er de også et udtryk for den rigtige rækkefølge at udvikle disse i. Det skal forstås således, at du ikke kan lave FKR, eller det er meget vanskeligt at lave en FKR, såfremt du ikke har lavet en PCF, og så fremdeles.

​​​Framework 1 og 2 skal primært optimere Scope og opsamling af forretningsviden. Framework 3 skal bruges til at overdrage forretnings- og løsningsviden.

Til oven nævnte værktøjer kommer selvfølgelig alle de værktøjer, som benyttes i de klassiske projektmodeller

​FRV - Forretningsmæssig Ramme Værk

​BFW - Business Frame Work

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144