​Formålet med AKF er ved hjælp af de 6 moduler, der er skitseret til højre, for at lave et første groft scope af projektet, og efterfølgende lave en vurdering af projektets kompleksitet. Dette medfører, at det er muligt at sige, hvilken projekttype vi har med at gøre, og dermed fastlægge hvilke moduler og værktøjer der skal benyttes, for at få succes i projektet.

Punkterne 1 og 2 giver primært input til projektets kompleksitet.

Punkterne 3, 4, 5 og 6 giver såvel input til kompleksiteten, men giver også en ret præcis indikation af det forretningsmæssige scope.

Ved BIB og PP1 projekter, vil dette materiale til tider være nok, for at få udarbejdet et validt estimat for projektet, men for de øvrige typer, skal FKR'en også bruges.

Den samme screening kan bruge til at give den første grove vurdering af, hvad prisen vil blive, for at gennemfører projektet.

AKR - Ambitions Klassificerings Rammeværk​

ACF - Ambitions Classification Framework

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144