I denne værktøjskasse er der en mængde skabeloner i Word og Excel, som kan benyttes i projektet, såfremt virksomheden eller IT-leverandøren ikke selv har de nødvendige af slagsen. Disse kan deles op i 3 hovedgrupper:

  1. ​Forretningsdokumenter
  2. ​Projektdokumenter
  3. ​Videns-oversigter

Til højre er en illustration af de væsentligste af de 2 første typer.

Forretningsdokumenterne bruges i de indledende faser og primært for at kommunikere det præcise scope såvel internt som til IT-leverandøren.

Under projektdokumenterne er der primært elementer, som skal bruges i projektet, for at kommunikere en fælles referenceramme (de første 3 dokumenter), samt elementer som sikrer, at kontraktsgrundlaget er så præcis som muligt (de sidste 3 dokumenter). Klassiske skabeloner til IT-projektet forventes at komme fra IT-leverandøren.

De sidste 3 projektdokumenter skal sammen med forretningsdokumenterne sikre, at kunden får leveret den løsning og de ydelser, som kunden forventer, at IT-leverandøren leverer omkring løsningen. Det vil sige, at disse dokumenter udgør ”det præcise spørgsmål”.

Forretnings- og løsnings-viden er samlet i en mængde regneark, som selvfølgelig kun bruges, såfremt der ikke er et system til stede, til at sikre dette.

​Forretningsdokumenter

Projektdokumenter​

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144