Denne værktøjs-kasse er tiltænkt projektleder, og denne indeholder primært metoder og værktøjer, der bruges omkring organisationen og processerne i et projekt. Det vil sige at disse metoder og værktøjer, kobles sammen med metoder og værktøjer, som en IT-projektleder typisk bruger.

Det første koncept et værktøj, som når det kombineres med kompleksiteten, giver et billede af relevante aktiviteter for projektet. Det samme værktøj bruges også til at lave en ekstern og intern rollefordeling omkring de valgte aktiviteter.

Den eksterne rollefordeling benyttes ligeledes sammen med en estimatstruktur, AKR og FKR, til at sikre det mest mulige præcise kontrakts grundlag.

Koncept 3 og 4 bruges til at lave et estimat af det ressourcebehov, der er såvel i forretningen samt omkring projektledelse og tekniske kompetencer.

De sidste 3 koncepter bruges til at sikre en proces organisering omkring hele projektet, samt organisering af den forretnings- og løsningsviden der bygges op igennem hele projektforløbet.

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144