VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Vidensoverdragelse i et projekt

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

VIDENSOVERDRAGELSE I PROJEKTET​

Der bruges i et komplekst projekt enorme mængder af tid på videns opsamling og overdragelse. I figuren til venstre er en simpel illustration af dette.

Herunder er kort skitseret de overordnede aktiviteter, der skal sikre videns overdragelsen

- Mosgaard Consulting - vidensoverdragelse l3 1206 - Vidensoverdragelse i et projekt
  • Internt afstemning af forretningsviden
  • Overdrage forretningsviden til IT-leverandør
  • Modtage og forstå forretningenviden
  • Overdrage forretningsviden til IT-kollegaer
  • Overdrage forretningsviden internt
  • Designe, udvikle og opsætte løsning
  • Overdrage løsningsviden til key user og forstå denne
  • Opsætte og uddanne i løsningen

Der er ikke en af elementerne overfor, der kan undlades i projektet. Men det er muligt, ved hjælp af en fælles referenceramme, at minimere indsatsen væsentligt.​