VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

D-rejse – Værktøjer

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

D-rejse - Værktøjer

Målsætningen med ”D-rejse – Værktøjer” er at give læseren/seeren:

  1. Intro til det værktøjer som jeg har udviklet over tid, til opsamling og strukturering af forretningsviden for overdragelse til potentielle leverandør Forretnings scopet
  2. Intro til det værktøjer som jeg har udviklet over tid, konfigurering af nødvendige og relevante projektaktiviteter, baseret på den 3 dimensionale kompleksitet (Projektscope)
  3. Yderligere respekt for det som bør ske under hele en D-rejsen
  4. At få overblik over al materiale der er lavet omkring D-rejser

Værktøjerne som er nævnt i punkt 2 og 3, er en ramme, som jeg har bygget, baseret på erfaringer jeg har fra mine projektet.

Disse ramme er baseret på 40 års arbejde med IT-projekter og forretningsudvikling, og jeg har igennem de sidste 8 år konstant videreudviklet værktøjerne, så de understøtter forretnings scopet og projektplanlægningen bedre og bedre.

De behov virksomhederne har, og årsagen til at det er vigtigt at bearbejde virksomhedens forretnings scopet er:

  1. At kunne kommunikere det mest mulige præcise forretnings scopet til it-leverandørerne
  2. At opnå at få et billede af mest mulig forretningsudvikling
  3. At modne medarbejderne til at møde IT-leverandøren, og være præcise
  4. At forbedre mulighederne for at få et mest mulig retvisende estimat for en D-rejse

Dette materiale vil kun være interessant for og give inspiration til, den som skal eksekvere projektet.

Videoen: er under udvikling, og vil vare ca. 25 minutter