VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Ydelser til procesprojekter

”Det er ikke fornuftigt at ansætte kloge mennesker, og herefter fortæl dem hvad de skal gør​e; Vi ansætter kloge mennesker, så de kan fortælle os, hvad vi skal gøre” - Steve Jobs.

​SPARRING PROCES PROJEKTER – YDELSE 8

Proces projekter har et væsentlig mindre omfangsmæssigt, og dermed kompleksitetsmæssigt mindre end Enterprise projekter. Derfor er behovene væsentlig mindre i den type projekter, men grundværktøjerne og metoderne er de samme. Derfor har jeg skaleret metoder og værktøjer ned, således at det er både brugbart og økonomisk opnåelig i i denne projekttype.

Der er 3 hovedfaser i et sådant projektforløb:

 1. ​Indledningen og en udarbejdelse af de forretningsmæssige rammer for projektet med tilhørende IT
 2. ​Præcisering af de forretningsmæssige rammer via præcise initaitiver
 3. ​Sikre implementering af de forretningsmæssige initiativer, parallelt med at den nye it-implementering

​Gennemførelsen af punkt 1 og 2 håndteres ved hjælp af SMV-konceptet, ​og udstrækningen af disse vil minimum være 2½ måneder, og herefter har virksomheden ”det præcise spørgsmål”.

Jeg har gjort følgende, for at tilpasse setuppet til denne størrelse af virksomheder:

 • ​Reduceret mængden af metoder og værktøjer som benyttes, til dem som er relevante for denne størrelse virksomhed
 • ​Lavet en enkelt Workshop som bruges som:
  • ​Kick off for dem som skal deltage i projektet
  • ​Gennemgang af model og en plan
  • ​Bibringe forståelse for metoder og værktøjer som skal benyttes
  • ​Rollefordelingen
 • ​Herefter er det sparringsmøder med hjemmearbejde

​Sparringsmøder er af 2-3 timers varighed, med den projektleder og topleder som deltager i forløbet, og indholdet af disse er:

 • ​Gennemgang af resultatet af hjemmearbejdet siden sidst
 • ​En gennemgang af de metoder/værktøjer
 • ​Efterfølgende igangsætte det hjemmearbejde som skal sikre, at projektleder/topleder kan gennemføre hjemmearbejdet

Der er selvfølgelig også tid til lige at behandle det forsete, som altid opstår i et sådant forløb.

Klik på billedet for fuld størrelse.​​​