VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Procesprojekter & fordele

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

​​PROCESPROJEKT OG SMV-KONCEPT

​SMV-konceptet bygger på årelang erfaring med, hvad der skaber succes i komplekse it-projekter. Konceptet er udviklet til SMV-virksomheder, der ønsker at gennemføre et procesprojekt med succes.

Ved at benytte SMV-konceptet i et procesprojekt vil man typisk opleve følgende:

- Mosgaard Consulting - model og smv 1727 - Procesprojekter & fordele

​​Korrekt organisering af projektet:

 • ​​Præcist scope (projektscope og forretningsscope)
 • ​​Et retvisende billede af ressourcebehovet for at gennemføre projektet​
 • ​​Et forslag til en masterplan for projektet
 • ​​Et forslag til en aktivitetsplan inklusiv et oplæg til en præcis rollefordeling med leverandøren
 • ​​​En solid testfase

At opnå projektets succeskriterier kræver, ud over fokus på ovennævnte, den nødvendige interne projektledelse, samt at ledelsen tillader og understøtter de nødvendige aktiviteter.

SMV-konceptet er skalerbart, og understøtter procesprojekter type 1 og 2. Konceptet understøtter også alle andre projekt-varianter, som er i omegnen af den kompleksitet, der er udtrykt i figur 2 her på siden.

Figur 1. til højre illustrer, hvilke faser fra modellen der er de væsentligste i forløbet. Det er ikke ensbetydende med, at metoder og værktøjer fra de øvrige faser ikke kan være aktuelle, men disse tilvælges situationsbestemt.

SMV-konceptet er godkendt til tilskud gennem SMV-digital, og jeg har kun gennemført projekter, hvor investeringen i mig har være dækket 100%. Så godkendelsen af mig er på plads.

Se case story fra Bisgaard Sko, som udtrykker deres oplevelse ved at arbejde med mig og konceptet.​

SMV-Koncept FORMÅL

​Målsætningen med SMV-konceptet er, at accelerere arbejdet med opsamling og overdragelse af viden i forandringsprojekter og samtidig inden for en ramme, som gør det ressourcemæssigt, kvalitetsmæssigt og økonomisk forsvarligt for mellemstore virksomheder.

- Mosgaard Consulting - projekttyper ppy 1776 - Procesprojekter & fordele

Mellemstore virksomheder er defineret ved SMV-virksomheder eller virksomheder, der ønsker at gennemføre et procesprojekt og som har mellem 10 og 50 bruger på it-løsningen. En mere nuanceret billede af en procesprojekttype, kan ses i figur 2 til venstre.

Konceptet er udviklet til procesprojekter, men som det fremgår andre steder på denne hjemmeside, er det de samme grundværktøjer, jeg bruger i alle projekttyper, værktøjerne benyttes blot på forskelligt niveau.

Konceptet er baseret på et internationalt anerkendt proces-værktøj, som jeg har tilført min forretningsviden og erfaringer om it-projekter, som jeg har opsamlet igennem de sidste 40 år. Tilføjelserne til procesværktøjet er gjort for at gøre værktøjet mere praktisk anvendeligt og orienteret imod it-projekter og for at sikre, at virksomhedernes medarbejdere kan udføre en større del af arbejdet selv.

Konceptet har til dato været brugt i følgende brancher: Fashion-, fødevarer-, handels-, produktions- og projekt-virksomheder.

SMV-konceptet videreudvikler jeg løbende baseret på erfaringer og med henblik på at forbedre mulighederne for at opnå de fordele, som er beskrevet ovenfor.​

SMV-Koncept Værktøjer​

SMV-konceptet indeholder i dag et værktøj til scoping, et projektscope-dokument, et forretningsscope- dokument og et dokument til yderligere præcisering af væsentlige områder.

Værktøjerne skal sikre, at virksomheden får udarbejdet en meget præcis beskrivelse af det projekt, som virksomheden står over for. Konceptet indeholder:

- Mosgaard Consulting - smv koncept 1828 - Procesprojekter & fordele

1. ​​​Projektscope med bl.a.:

  1. ​​Beskrivelse af virksomheden og organisering af projektet
  2. ​​Forslag til en masterplan
  3. ​​Forventninger til leverandør
  4. ​​Ikke funktionelle krav
  5. ​Komplet oplæg til aktiviteter, der tager højde for projektets kompleksitet og med en klar rolle- og ansvarsfordeling såvel internt som eksternt (RACI)
 1. Forretningsscope med scopingværktøj og  dokument, som indeholder bl.a.:

  1. ​​Væsentlige tal for virksomheden
  2. ​Succeskriterier
  3. ​​Værdikæde eller produktlivscyklus
  4. ​​Processer og prioriteter
  5. ​ Overblik over og prioritering af features, der klassisk indeholder større udfordringer såvel for leverandør som for virksomheden
  6. ​​Processer, prædefineret prioritering
  7. ​​Varianter og styringsprincipper, prædefineret prioritering
  8. ​”As is” løsningslandskab
  9. ​​Uddybning af minimum væsentlige processer og styringsprincipper
 2. Leverandørudvælgelse indeholdende:
  1. ​​Invitation til og afholdelse
  2. Afleveringsmøde for potentielle leverandør
  3. Tilbudsopfølgning
  4. Leverandørudvælgelse
 3. Anbefalinger og businesscase
 4. Kontrakts støtte indeholdende:
  1. Præcis forventninger til aktivitetsplan
  2. Præcisering af rolle og ansvarsfordeling
  3. Andre områder
 5. Støtte forretningstest
  1. Organisering af denne
  2. Udarbejde drejebog for denne
 6. Cut over
  1. Organisering af denne
  2. Udarbejde drejebog for denne
 7. Styregruppedeltagelse

Efter gennemførelse af SMV-konceptet, har jeg ofte små opgaver i denne projekttype, med at hjælpe med:

 1. ​Tilbuds læsning og støtte i forbindelse med udarbejdelse af kontrakt
 2. ​Styregruppedeltagelse
 3. ​Organisering af forretnings test og cut over
 4. ​Håndtering ved udfordringer mellem kunde og leverandør

​Det er vigtigt at understrege, at kontrakts støtte udelukkende drejer sig om støtte i forhold til scope samt rolle- og ansvars-fordeling. Jura skal håndteres med en advokat, hvis den type hjælp ønskes.

Værktøjet dækker følgende brancher: fashion-, fødevare-, handels-, projekt- og produktions-virksomheder.

​Se her et link til DM&T’s koncept.​

Er du i tvivl, om dit projekt er et procesprojekt, så kig her.

Har du et billede af, at dit projekt er mere kompliceret, så kig her istedet for.

Se en case story fra Bisgaard Sko, som har prøvet SMV-konceptet​.

- Mosgaard Consulting - links 1375 - Procesprojekter & fordele