Succes i forandringer og digitalisering


SUCCES I FORANDRINGER OG DIGITALISERING (Enterprise projekter)

​Omfattende Digitaliseringsrejser og it-projekter involverer både organisation, teknologi og processer. Der er tale om komplekse forandringsprojekter. Ikke alle virksomheder forstår eller tager kompleksiteten alvorligt og ender derfor med at ”brænde nallerne.”

​​

Som rådgiver inden for implementering af store it-løsninger har jeg igennem årene set alt for mange eksempler på fejlslagne it-projekter. Jeg nævner i flæng:

 • Et projekt estimeret til 9 mio. kr. endte med at koste 27 mio. kr.

 • ​En løsning udviklet over to år måtte skrottes, fordi udviklerne ”glemte” brugerne undervejs.
 • ​En implementering kom i mål på aftalt tid, men uden de forventede gevinster, fordi koblingen til forretningen skred i svinget.

​​Det kan ingen være tjent med, og derfor fokuserer jeg i dag al min tid på at hjælpe virksomheder til at:

​​

 • ​Tage højde for kompleksiteten allerede fra starten - fastlæg projektets type
 • ​Have fokus på den organisatoriske implementering
 • ​Sikre at it-leverandøren har den fornødne forretningsforståelse

​​

​Fordi jeg ved, at det er afgørende vigtige forudsætninger for forretningsmæssig succes med implementering af ny teknologi

Alle disse udfordringer er meget ofte skabt af den klassiske model, brugt i et projekt med stor kompleksitet. Resultatet af at vælge en tilgang som ikke modsvarer projektets kompleksitet, kan ses her.

​​

​Til højre kan du se en video på ca. 15 minutter, som introducerer dig til, hvad det er fejlet i dette projekt.

Se ​​meget mere om EP-konceptet her, eller du kan kontakt mig, hvis i står overfor en større forandring din virksomhed, og ledelsen kunne være interesseret i et sparringsmøde og en introduktion til konceptet.

​​​

"For stor en hammer" er lige så forkert som "for lille en hammer. Så det er vigtigt i en forandring at vælge "den rigtige hammer"​

​Derfor har jeg fokus på at forstå virksomheden og dens kommende projekt/forandring, så projektet blive startet rigtigt, uanset hvilken projekttype det er. (Business in a box-projekt, procesprojekt ​eller enterprise projekt).

Uanset hvilken kompleksitet dit projekt har, indeholder projektet de samme faser, som virksomheden skal gennemføre. Forskellen mellem projekterne ligger i, hvor mange aktiviteter der skal gennemføres for at komme igennem faserne, og dette afhænger igen af projektets kompleksitet.

Til højre ses er en video på ca. 8 minutter, som er starten på videoer på min hjemmeside. Videoen fortæller lidt om mig, om hvordan jeg arbejder, og om hvilke emner jeg har tiltænkt at lave videoer over i den kommende tid.

Herunder er skitseret de 3 hoved faser, der er i et anskaffelsesforløb. Det virker jo umiddelbart meget simpelt, og det er det også, når virksomheden blot gennemfører de aktiviteter der er nødvendige, for at opnå succes i projektet. De nødvendige aktiviteter afhænger af projektets kompleksitet

​​

​​

Videoen vare ca. 8 minutter.

Er der "Ikke erkendte" udfordringer i dit projekt​

​​​Med den indsigt jeg har i projekter og samarbejdsform mellem kunde og IT-leverandør, har jeg lavet en video, som for hver af de 5 hovedfaser, der er i en digitaliseringsrejse, viser de 5 største udfordringer pr. fase. De udfordringer der er i oversigten, er dem, jeg mener, er:

 1. ​De væsentligste
 2. ​Dem som virksomheder normalt undervurdere
 3. ​Dem som virksomheder tror de får leveret, men som it-leverandør ofte ikke leverer, og til tider ikke forklarer kunden tilstrækkeligt, til at denne selv skal sikre disse discipliner
Hvis en digitaliseringsrejse fejler, vil kunden ofte påstå, at leverandøren har givet dårlig rådgivning. Men det er også muligt:

 1. ​At ledelsen ikke har forstå, indholdet i egen opgave i en digitaliseringsrejse
 2. ​At virksomhedens ledelse har åbenlys ikke haft kompetencen til at være kritisk overfor de oplæg og planer, denne har modtager fra it-leverandøren
Den dårlige rådgivning, hvis der er tale om dette, består ofte i:

 1. ​Ikke præcist at have forklaret virksomhedens ledelse, hvad it-leverandøren leverer, og hvad virksomheden selv skal håndtere
 2. ​Ikke at have sagt fra, hvis virksomhedens indledende arbejde ikke er gjort tilstrækkeligt
 3. ​Ikke at informeret kunden om, at projektet ikke er organiseret korrekt
​Jeg er faktisk overbevist om, at for de fleste leverandørers vedkommende, drejer det sig ikke om uvilje, at dette ikke oplyses, men lige så meget om manglende kompetence hos leverandøren.

Så årsagen til at man meget sjælden ser en retssag, der endegyldigt giver den ene part ret er, at det er svært at vurdere, om det er IT-leverandøren, der ikke har forklaret ovennævnte tilstrækkeligt, eller om det er kundens evne til at forstå ovennævnte, der er årsag til at digitaliseringsrejsen fejler.

Videoen vare ca. 8 minutter.

Er I klar til en digitaliseringsrejse

Jeg er igennem de sidste år, blevet bedt om at lave nogle indlæg for nogle grupper af leder samt bestyrelsesmedlemmer.

​I den forbindelse har jeg arbejdet en del med at konsolidere og filosoferer lidt over min viden om digitaliseringsrejser og forandringsprojekter. Det har givet materiale til et dokument ”Er i klar til en digitaliseringsrejse” og med en tilhørende video.

Materialet er til den, som har forstået, at en digitaliseringsrejser er mere end anskaffelse af nyt IT, men som er i tvivl om hvad en digitaliseringsrejse ud over IT, indeholder.

Jeg håber at en læser, ved at læse dette dokument eller ved at se videoen ”Er du klar til en D-rejse”, som er på min hjemmeside, bliver i stand til:

 1. ​At vurdere, om virksomhedens egen organisation er klar til en digitaliseringsrejse
 2. ​At forstå bedre hvad it-leverandøren levere, og hvad de ikke leverer
 3. ​At forstå hvilke kompetencer der skal være til stede, og kunne vurdere, om der er manglende kompetence i virksomheden i forhold til dette
Baseret på ovennævnte 3 punkter håber jeg også, at virksomhedens ledelse kan vurdere, om det kunne være aktuelt at søge hjælp udefra, for at blive i stand til at vurdere situationen omkring de 3 punkter.

​​

​Videoen vare ca. 25 minutter.

Anskaffelse​fasen:

Afklare forretningsmæssige behov og krav

I denne fase er det meget vigtigt:

 • At udpege holdet som skal sikre implementeringen
 • At få skitseret hvilke forretningsmæssige krav de enkelte funktioner, ønsker at få dækken og/eller forbederet, ved digitaliseringen. (”det præcist spørgmål”)

Des større virksomheden er, des større er behovet for en forankring, i såvel ledelsen som operationen. Så en rigtig organisering af projektet er meget vigtig.

Ved koncerner vil det ofte være nødvendigt, baseret på ambitioner i de enkelte funktionsområder, at lave et gæt på hvilke hovedløsninger der vil være nødvendige at anskaffe, for at understøtte de forretningsmæsssige krav.

Vil strategien være ”all in one” eller ”best of breed” ?

Matche løsning og leverandør mod behov og krav

I denne fase skal for det første sikres:

 • At beslutte kriterier for valg af løsning og leverandør
 • At finde potientielle leverandør
 • At overdrage projekt- og forretnings-scope til de udvalgte leverandør
 • At vi får verificeret, at leverandøren har forstået de forretningsmæssige krav, og at interessenterne har forstået, hvorledes løsningen vil understøtte disse krav.
 • At få valgt en foretrukken partner

Men derud over er det vigtigt, at vi får gjort tilbudene sammenlignlige, så vi ikke sammenligner ”pære med bananer”. Dette selvfølgelig for at sikre, at estimatet er mest mulig korrekt.

Dette sker ved, at estimatet opdeles efter en skabelon, som sikrer, at ting som oftes ”glemmes” i de første fase, bliver en del af totalestimatet, og ikke dukker op i løbet af projektet.

Sikre kontrakten

I denne fase skal sikres:

 • At de overordnede rammer for projektet er afstemt
 • At  sikre, at de forretningsmæssige krav og behov er gennemgået for leverandøren og forstået af denne, samt at der er enighed om, hvilke af kravene og behovene der medtages, og hvilke der ikke medtages
 • At der er enighed om de nødvendige aktiviteter og formalisere projektplanen
 • At vurdere prisen for de aktiviteter, der ikke er en del af kontrakten

​​

 Til den enighed hører også en præcis afstemning af rolle og ansvarsfordeling i de nødvendige aktiviteter.

Til tider kan det være relevant at bruge advokatbistand i denne fase.​

​​​HVEM ER BENT MOSGAARD?

​​

Jeg har igennem knap 40 år arbejdet med it-projekter og 25 år arbejdet med forandringsprojekter i mere 100 forskellige virksomheder.  Se mine væsentlige erfaringer her.

Som selvstændig konsulent hjælper jeg virksomheder med at udvikle deres projektkultur og sikre, at forandringsprojekter, bliver håndteret rigtigt af såvel it-leverandør såvel som internt i jeres egen organisation.

Jeg tager gerne en uforpligtende snak med dig om dit forestående eller igangværende it-projekt.

Mosgaard Consulting ©

​Bent Mosgaard

Mobil: 20859431​

SAMARBEJDE MED KVIK KØKKENET A/S

”Det var vigtigt for mig, at vi fik lavet det rigtige set-up fra starten. Bent har en metodisk tilgang og en gennemarbejdet model, som tager højde for alt. Han stiller alle de væsentlige spørgsmål og er meget grundig. Samtidig har han erfaring og indsigt til, at det ikke bliver rigidt. Hans model virker, og så er den forståelig og giver mening selv for en ikke-it-mand som mig,” fortæller Per Munk Laustsen om samarbejdet med Bent Mosgaard.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 2½ år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør. Parallelt med implementeringen har jeg være sparringpartner for en meget stærk programleder fra ProSource (Jan K. Larsen), projektkontoret og styregruppen.

Læs om mit samarbejde med Kvik Køkkenet A/S:Kvik i luften med fejlfrit ERP

Et Enterprise projekt type 2

​​Link til de benyttede koncepter: SMV-Koncept og EP-Koncept

​​SAMARBEJDE MED NORDEX FOOD (2 AF 3)

”Bent pointerede helt fra starten, hvor vigtigt det er at forankre projektet i forretningen. Vi udvalgte procesledere fra de forskellige afdelinger, som både var projektets forlængede arm ud i forretningen og samtidig den direkte kontakt til ledelsen. Havde Bent ikke påpeget vigtigheden af den organisatoriske implementering, havde vi ikke prioriteret det så højt og aldrig fået det buy-in vi fik og som havde stor betydning for projektets succes,” fortæller Rasmus Edelmann.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 3 år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør, og parallelt med implementeringen af være sparring for projektkontoret og styregruppen, og sikre den organisatoriske forankring.

Læs om mit samarbejde med Nordex Food A/S: Nyt ERP og nye processer skal sikre ”større, bedre og stærkere”

Et Enterprise projekt type 2

Se linkedin-artikel:SAMARBEJDE MED NORDEX FOOD A/S (2 AF 3)

​​

SAMARBEJDE MED HUMMEL

​”Samarbejdet med Bent betød, at vi blev udfordret i vores egen tænkning. Han bringer nye vinkler ind og har eminente værktøjer,” siger Michael Storm, tidligere koncern CFO i Hummel.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 2½ år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør. Parallelt med implementeringen har jeg være sparringpartner for det interne projektkontor.

Læs om mit samarbejde med Hummel A/S:Nyt ERP skal bringe Hummel videre (pdf)

Organisatorisk implementering: Stærkt hold bag Hummels nye processer (pdf)

Et Enterprise projekt af typen 2

Link til de benyttede koncepter: SMV-Koncept og EP-Koncept


SAMARBEJDE MED BISGAARD SKO

Skaber du succes eller fiasko med dit it-projekt?

"Bent gik os på klingen i forhold til processer og prioriteter: hvordan foregår tingene i dag, hvilke justeringer er særligt vigtige, og hvad er ønskerne til fremtiden rent forretnings- og procesmæssigt? På den baggrund hjalp han os med at skærpe vores krav til projektet og leverandørerne. Samtidig gjorde hans visuelle tilgang kravspecifikationen meget konkret og struktureret. Efterfølgende var det nemt for os at indhente relevante tilbud, der var direkte sammenlignelige,” fortæller Per Rosenlund Nygaard.

Min rolle i projektet: Jeg var, at jeg i 3 kvartal 2019 hjalp jeg Bisgaard Sko med at organisere deres it-projekt, og sammen udarbejdede vi et præcist scope bl.a. ved hjælp af de generiske værktøjer, jeg har til fashionbranchen. Sammenlagt tog det ca. 3 måneder.

Læs om mit samarbejde med Bisgaard Sko A/S: Nyt ERP og nye processer skal sikre væksten (pdf)

Se linkedin-artikel: Samarbejde med Bisgaard Sko

Projektet er af en type:Procesprojekt type

Link til det benyttede koncept: SMV-koncept

​​ER DU ALLEREDE ERFAREN PROJEKT- ELLER FORANDRINGSLEDER?

Du har sikkert brug for at vide, hvordan jeg arbejder, og om det jeg står for, passer sammen med din virksomhed og din egen tilgang. Jeg har samlet en del materiale her på hjemmesiden, som du er velkommen til at dykke ned i.

Min påstand er, at med den rigtige projektmodel, inklusiv strukturerede metoder og værktøjer, kan et kompliceret projekt gennemføres for færre ressourcer, end der bruges i klassiske projektforløb i dag. Vel at mærke samtidig med, at projektet vil opleve en væsentlig højere kvalitet.

Nogle af afsnittene er løbende under omformning, med de sidste nye erfaringer jeg har opsamlet. Dette er ensbetydende med, at du til tider vil finde nogle afsnit, der kan forekomme upolerede. Det håber jeg, du kan leve med, og på trods af det, kan bruge de upolerede budskaber som inspiration.

Til højre er linket til en video af ca. 15 minutters varig, som forhåbentlig kan give lidt inspiration til, hvad jeg oplever er væsentlig, når du skal planlægge dit projekt/program.

Link til hovedkoncepter: SMV-Koncept og EP-Koncept

Kom endelig med spørgsmål og kommentarer. Jeg tager meget gerne en snak og uddyber mine påstande og supplerer med erfaringer.

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144