Succes i forandringer og digitalisering

Alle ”projekters omfang” er ikke ens, men fælles for alle projekter er, at de indeholder de 3 dimensioner, som er illustreret i figur 1. Forskellen på projekterne og valget af "hammerstørrelsen" ligger i omfanget af hver af de 3 dimensioner. Denne kompleksitet  uddyber jeg et andet sted på denne hjemmeside.

Der har desværre været en tendens til i mange projekter, at kunden og IT-leverandøren har haft følgende oplevelser:

 1. ​​Opgaven ændrer sig radikalt i forløbet og med følgende virkning (Scope creep):
  1. ​​Investering i projektet forøges markant
  2. ​​Udstrækningen af forløbet ændrer sig væsentlig
  3. ​​Ressourcebehovet for at gennemføre projektet stiger voldsomt
 2. ​​Ligeledes er der en risiko for at kunden:
  1. Ikke er enig i, at de har modtaget "den løsning" de har bestilt
  2. Er i tvivl om, hvorvidt de opnår – de gevinster/fordele, de har regnet med
  3. Får startet forkert med virksomhedens løsningsarkitektur
 3. Kaos/frustrationer i virksomheden op til og lige efter go live, og her taler vi om:
  1. Omfanget af disse
  2. Udstrækningen af perioden det foregår
​​​​​​

​​​​​Hvis du har oplevet nogle eller alle ovennævnte punkter i et eller flere projekter, har du/i med sikkerhed fejlvurderet jeres projektskompleksitet, og så bør denne hjemmeside have din interesse, da jeg her vil gennemgå, hvorledes alle 3 hovedpunkter ovenfor kan minimeres/fjernes. 


​På denne hjemmeside får du bla. en forklaring på, hvad der klassisk går galt i disse projekttyper, samt indsigt i en projektmodel som sammen med en værktøjskasse beviseligt har minimeret eller fjernet ovennævnte udfordringer i de 2 oven nævnte projekttyper

Figur 1​

Hvad er løsningen på udfordring 1 og 2 ovenfor?

​​

Den simple løsning på dette er, at interessenterne blot skal bruge mere tid sammen, for at sikre, at videns-opsamlingen og overdragelsen sker rigtigt Figur 2. Men det er nok de færreste, der er interesseret i den løsning, da dette vil gøre projektet dyrere. Den mere komplicerede løsning er:

 1. ​En projektmodel som sikrer struktureret videns-opsamling og overdragelse i hele forløbet
 2. ​Grundværktøjer der reducerer tid til at:
  1. Beskrive forandringen/projektet tilstrækkelig præcist og relativt hurtigt
  2. Overdrage den præcise opgave til IT-leverandøren, så opgaven bliver forstået
 3. ​Ud over IT-implementeringen bør der også være stor fokus på den organisatoriske implementering og change management
 4. ​Det samme gælder for gevinstrealiseringen​

​​​​​​​

Med den rigtige projektmodel inklusiv strukturerede metoder og værktøjer er min påstand, at et kompliceret projekt kan gennemføres for færre ressourcer, end der bruges i klassisk projektforløb i dag, og det samtidig med at projektet vil opleve en væsentlig høje kvalitet.

Figur 2​

Projekttyper

Jeg har et andet sted på denne hjemmeside, forsøgt at give et billede af de mest gængse projekttyper, som jeg ser, der eksisterer.

De 2 typer projekter som jeg primært vil beskæftige med på denne hjemmeside, er Enterprise-projekter (større projekter) og Proces-projekter (mellemstore projekter). Begge projekttyper er kendetegnet ved, at IT’en kun er et værktøj, som skal understøtte en større forandring i såvel organisation som processer.

Har Proces- og Enterprise-projekter overhovedet noget fælles?

De 2 projekttyper har fundamentalt rigtig meget fælles, men skal grundlæggende gribes meget forskelligt an. Det som er fælles, er de strukturerede metoder og  værktøjer, som kan understøtte og accelererer videns opsamlingen.

​​​​​​

​Jeg har f.eks. sammen Dansk Mode & Textil, udviklet værktøjerne baseret på den viden og de erfaringerne som jeg har fra en del proces- og  entreprise-projekterne i fashion-branchen.

Baseret på besvarelse af nogle få strukturspørgsmål kan relativt hurtigt opnås et overblik i en lille eller mellemstore fashion-virksomheder over hvilke processer og kritiske områder, der er væsentlig at få bearbejdet ved anskaffelse af nyt it og ved en større forandring. Jeg har nogle tilsvarende værktøjer, i de andre brancher jeg har arbejdet i.

Materiale

Under materiale kan du f.eks. finde nogle ”white paper”, om hvad der typisk fejler”i de indledende faser” og ved ”adoptionen af de nye processer” i et enterprise projekter.

Du kan ligeledes se, hvad hummel har oplevet, ved at blive hjulpet "i de indledende faser", samt ved at blive hjulpet omkring "adoptionen af de nye processer i organisationen".​

Mosgaard Consulting

​Bent Mosgaard ©

Mobil: 20859431

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144