Succes i forandringer og digitalisering

​​

SUCCES I FORANDRINGER OG DIGITALISERING

Omfattende it-projekter involverer både organisation, teknologi og processer. Der er tale om komplekse forandringsprojekter. Ikke alle virksomheder forstår eller tager kompleksiteten alvorligt og ender derfor med at ”brænde nallerne.”

​​

Som rådgiver inden for implementering af store it-løsninger har jeg igennem årene set alt for mange eksempler på fejlslagne it-projekter. Jeg nævner i flæng:

  • Et projekt estimeret til 9 mio. kr. endte med at koste 27 mio. kr.

  • ​En løsning udviklet over to år måtte skrottes, fordi udviklerne ”glemte” brugerne undervejs.
  • ​En implementering kom i mål på aftalt tid, men uden de forventede gevinster, fordi koblingen til forretningen skred i svinget.

​​Det kan ingen være tjent med, og derfor fokuserer jeg i dag al min tid på at hjælpe virksomheder til at:

​​

  • ​Tage højde for kompleksiteten allerede fra starten - fastlæg projektets type
  • ​Have fokus på den organisatoriske implementering
  • ​Sikre at it-leverandøren har den fornødne forretningsforståelse

​​

​Fordi jeg ved, at det er afgørende vigtige forudsætninger for forretningsmæssig succes med implementering af ny teknologi

Alle disse udfordringer er meget ofte skabt af den klassiske model, brugt i et projekt med stor kompleksitet. Resultatet af at vælge en tilgang som ikke modsvarer projektets kompleksitet, kan ses her

​​

LAD OS LÆRE AF HINANDEN  OG DET, DER ER GÅET GODT

Jeg synes vi taler for lidt om de IT-projekter, der går godt. Der er så meget vi kan lære af hinanden, og derfor deler jeg her på siden erfaringer fra Bisgaard Sko, NORDEX FOOD og Kvik Køkkener. De fortæller om, hvordan de planlagde deres succesfulde IT-projekter og om deres samarbejde med mig.

Vi læser ofte om IT-projekter der fejler, og derfor er det vigtigt for mig at understrege over for både IT-leverandør og virksomheder: Hvis I gør de rigtige ting, kan I sagtens opnå succes, men lad være med at opfinde en masse urealistiske genveje som I tror kan spare penge og ressourcer. Gør de rigtige ting og få en god oplevelse med forandringen.

De beskrevne cases repræsenterer forskellige virksomhedsstørrelser, brancher og projekttyper, men alle er kendetegnet ved, at de har arbejdet med enværktøjskasse, som jeg har samlet sammen over de sidste mange år, og som jeg har haft tid til at sætte rigtig godt sammen over de seneste 4 år, og bygge inde i den projektmodel som jeg benytter.

​​

Tag fat i mig, hvis du vil høre mere om indholdet af værktøjskassen, min metode og min tilgang – eller kig rundt på denne hjemmeside, hvor jeg f.eks. skriver om projekttyper, kompleksitet, de ideelle rammer, succeskriterier og værktøjer

​​

SAMARBEJDE MED BISGAARD SKO

Skaber du succes eller fiasko med dit it-projekt?

"Bent gik os på klingen i forhold til processer og prioriteter: hvordan foregår tingene i dag, hvilke justeringer er særligt vigtige, og hvad er ønskerne til fremtiden rent forretnings- og procesmæssigt? På den baggrund hjalp han os med at skærpe vores krav til projektet og leverandørerne. Samtidig gjorde hans visuelle tilgang kravspecifikationen meget konkret og struktureret. Efterfølgende var det nemt for os at indhente relevante tilbud, der var direkte sammenlignelige,” fortæller Per Rosenlund Nygaard.

Min rolle i projektet: Jeg var, at jeg i 3 kvartal 2019 hjalp jeg Bisgaard Sko med at organisere deres it-projekt, og sammen udarbejdede vi et præcist scope bl.a. ved hjælp af de generiske værktøjer, jeg har til fashionbranchen. Sammenlagt tog det ca. 3 måneder.

Læs om mit samarbejde med Bisgaard Sko A/S: Nyt ERP og nye processer skal sikre væksten (pdf)

Se linkedin-artikel: Samarbejde med Bisgaard Sko

Projektet er af en type: Procesprojekt type 2

SAMARBEJDE MED NORDEX FOOD


​”Bent pointerede helt fra starten, hvor vigtigt det er at forankre projektet i forretningen. Vi udvalgte procesledere fra de forskellige afdelinger, som både var projektets forlængede arm ud i forretningen og samtidig den direkte kontakt til ledelsen. Havde Bent ikke påpeget vigtigheden af den organisatoriske implementering, havde vi ikke prioriteret det så højt og aldrig fået det buy-in vi fik og som havde stor betydning for projektets succes,” fortæller Rasmus Edelmann.

Min rolle i dette projekt:  Projektet har stukket sig over ca. 3 år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør, og parallelt med implementeringen af være sparring for en meget tung projektleder og styregruppen, og sikre den organisatoriske forankring.

Læs om mit samarbejde med Nordex Food A/S: Slut med  silo-tænkning og isolerede it-opgaver

Se linkedin-artikel: Succes med endnu et forandringsprojekt

​​

Et Enterprise projekt type 2

SAMARBEJDE MED KVIK KØKKENET A/S

”Det var vigtigt for mig, at vi fik lavet det rigtige set-up fra starten. Bent har en metodisk tilgang og en gennemarbejdet model, som tager højde for alt. Han stiller alle de væsentlige spørgsmål og er meget grundig. Samtidig har han erfaring og indsigt til, at det ikke bliver rigidt. Hans model virker, og så er den forståelig og giver mening selv for en ikke-it-mand som mig,” fortæller Per Munk Laustsen om samarbejdet med Bent Mosgaard.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 2½ år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør. Parallelt med implementeringen har jeg være sparringpartner for en meget stærk programleder fra ProSource (Jan K. Larsen), projektkontoret og styregruppen.

Læs om mit samarbejde med Kvik Køkkenet A/S: Kvik i luften med fejlfrit ERP

Et Enterprise projekt type 2

SAMARBEJDE MED HUMMEL

”Samarbejdet med Bent betød, at vi blev udfordret i vores egen tænkning. Han bringer nye vinkler ind og har eminente værktøjer,” siger Michael Storm, tidligere koncern CFO i Hummel.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 2½ år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør. Parallelt med implementeringen har jeg være sparringpartner for det interne projektkontor.

Læs om mit samarbejde med Hummel A/S: Nyt ERP skal bringe Hummel videre (pdf)

Organisatorisk implementering: Stærkt hold bag Hummels nye processer (pdf)

Et Enterprise projekt af typen 2

HVEM ER BENT MOSGAARD?

​​

Jeg har igennem knap 40 år arbejdet med it-projekter og 25 år arbejdet med forandringsprojekter i knap 100 forskellige virksomheder.

Som selvstændig konsulent hjælper jeg virksomheder med at udvikle deres projektkultur og sikre, at forandringsprojekter, bliver håndteret rigtigt af såvel it-leverandør såvel som internt i jeres egen organisation.

Jeg tager gerne en uforpligtende snak med dig om dit forestående eller igangværende it-projekt.

Mosgaard Consulting ©

​Bent Mosgaard

Mobil: 20859431​

ER DU ALLEREDE ERFAREN PROJEKT- ELLER FORANDRINGSLEDER?

Du har sikkert brug for at vide, hvordan jeg arbejder, og om det jeg står for, passer sammen med din virksomhed og din egen tilgang. Jeg har samlet en del materiale her på hjemmesiden, som du er velkommen til at dykke ned i.


Min påstand er, at med den rigtige projektmodel, inklusiv strukturerede metoder og værktøjer, kan et kompliceret projekt gennemføres for færre ressourcer, end der bruges i klassiske projektforløb i dag. Vel at mærke samtidig med, at projektet vil opleve en væsentlig højere kvalitet.

Nogle af afsnittene er løbende under omformning, med de sidste nye erfaringer jeg har opsamlet. Dette er ensbetydende med, at du til tider vil finde nogle afsnit, der kan forekomme upolerede. Det håber jeg, du kan leve med, og på trods af det, kan bruge de upolerede budskaber som inspiration. 

Kom endelig med spørgsmål og kommentarer. Jeg tager meget gerne en snak og uddyber mine påstande og supplerer med erfaringer.

Mosgaard Consulting   /   Østre Kirkevej 30, 7400 Herning   /   Telefon: 20 85 94 31   /   E-mail: bent@mosgaard.consulting   /   CVR: 26114144