VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

SUCCES I FORANDRINGER OG
DIGITALISERING

SUCCES I FORANDRINGER OG DIGITALISERING​

Digitaliseringsrejser der fejler!

​Omfattende Digitaliseringsrejser (D-rejse) og it-projekter involverer både organisation, teknologi og processer. Der er tale om komplekse forandringsprojekter. Ikke alle virksomheder forstår eller tager kompleksiteten alvorligt og ender derfor med at ”brænde nallerne.”

Som rådgiver i forbindelse med digitaliserings-rejser har jeg igennem årene set alt for mange eksempler på fejlslagne af slagsen. Jeg nævner i flæng:

 • Et projekt estimeret til 9 mio. kr. endte med at koste 27 mio. kr.

 • ​En løsning udviklet over to år måtte skrottes  efter at have brugt ca. kr. 3 mio. kr. og brugen af en del ressourcer i IT-afdelingen, fordi udviklerne ”glemte” brugerne undervejs.
 • ​En implementering kom i mål på aftalt tid, men uden de forventede gevinster, fordi koblingen til forretningen skred i svinget

Og sådan kunne jeg desværre fortsætte, med lidt kedelige historier.

consulting - Mosgaard Consulting - org tek pro 3 cirkler illu 1298 - Hjem
consulting - Mosgaard Consulting - large BENT 014 1 - Hjem

​​Det kan ingen være tjent med, og derfor fokuserer jeg i dag al min tid på at hjælpe virksomheder til at:

 • ​Tage højde for kompleksiteten allerede fra starten – fastlæg projektets type
 • Modne organisationen til at møde kommende IT-leverandør
 • ​Understøtte at it-leverandøren får de bedste forudsætninger for at forstå kundens forretning
 • Være djævlens advokat overfor kunden overfor kunden, med hensyn til den måde de arbejder i deres projekt/D-rejse
 • ​Have fokus på den organisatoriske implementering

​Fordi jeg ved, at det er afgørende vigtige forudsætninger for forretningsmæssig succes med implementering af ny teknologi

Alle disse udfordringer er meget ofte skabt af den klassiske model, brugt i et projekt med stor kompleksitet. Resultatet af at vælge en tilgang som ikke modsvarer projektets kompleksitet, kan ses her.

Se ​​meget mere om mit koncept til komplekse projekter (EP-konceptet) her, eller du kan kontakt mig, hvis i står overfor en større forandring din virksomhed, og ledelsen kunne være interesseret i et sparringsmøde og en introduktion til konceptet.

​INTRO TIL KONCEPTER, METODER OG HJEMMESIDE

​​Jeg er stor tilhænger af forandringsledelse, og det ses meget tydeligt i den projektmodel, som jeg introducerer på min hjemmeside og i denne video.

Projektmodellen favner alle former for projekttyper og digitaliseringsrejser, forskellen på indholdet i modellen af kompleksiteten af transformationen.

Min hjemmeside er tiltænkt Topledelse, projektejer og projektledelse, og er et forsøg på at dele min viden og erfaring med dem som være interesseret.

Herunder ses er en video på ca. 8 minutter, som er starten på videoer på min hjemmeside. Videoen fortæller lidt om mig, om hvordan jeg arbejder, og om hvilke emner jeg har tiltænkt at lave videoer over i den kommende tid.​

Er du klar til en digitaliserings rejse?

​I et forsøg på at videregive mine erfaringer, startede jeg med at skrive nogle afsnit, som jeg sendte til mine venner og rådgivere, for at få nogle kommentarer. Intentionen med dette materiale om en virksomheds D-rejse var, at det skulle max være 10-15 sider, men i takt med at jeg kom i gang med skriveriet og fik input fra ”mine” rådgivere, endte det med følgende dokumenter:

 • 1.​ ”D-rejse – Intro” Som fortæller hele baggrunden for mig og materialet, og dokumentet forklarer hvordan al materiale omkring D-rejser er opstået (1 Del)
 • 2.​ ”D-rejse – fakta” skal give virksomhedens ledelse eksempler på forskellige kompleksiteter af D-rejser”, og et ”realistisk billede” af hvad det kræver at gennemføre en D-rejse, og det vil sige et billede af udstrækning, interne ressourcer og investering (2 Del)
 • 3.​ ”D-rejse – forstå” som skal forklare en D-rejse ’s natur og dennes væsentligste udfordringer, og dette vil give en forklaringen på det ”realistiske billede” af en D-rejse, som jeg har beskrevet i ”D-rejse Indsigt” (3 Del)
 • 4.​ ”D-rejse – Hvordan alle” beskriver jeg, hvordan jeg ville håndtere en D-rejse, og hvorledes jeg ville håndtere de enkelte D-rejsetyper. Der forklares overordnede metoder der optimerer muligheden for succes. (4 Del)
 • 5.​ ”D-rejse – Større hvordan 1” beskriver jeg væsentlige emner, som er relevante for større D-rejser (Det vil sige D-rejse kompleksiteter PP2, EP1 og EP2 – 5 Del)
 • 6.​ ”D-rejse – Større hvordan 2” indeholder yderligere uddybning af væsentlige udfordringer, hvor et overblik af disse kan ses i ”D-rejse – Forstå” (6 Del)
 • 7.​ ”D-rejse – Værktøjer” indeholder en beskrivelse og forklaring af værktøjer jeg har udviklet, til at sikre struktur i forretnings- og projekt-viden (7 Del)

Til hver af dokumenterne er der eller vil der blive lavet en video, som forklarer det samme, som er beskrevet i dokumentet.

Så det vil sige, at det indtil videre forventes materialet at ende med 7 dokumenter på ca. 15 sider (og 5 siders gentagelser) hver og en video pr. dokument på ca. 25 minutter. Dokumentet til D-rejse – ”Intro”, ”Fakta”, ”Forstå” og Hvordan alle er allerede lavet, tilsvarende er rådokumenterne til de øvrige lavet. Videoen til D-rejse -”Forstå” er færdig, og råvideoerne til ”Intro” og ”Fakta” er lavet.

De 7 dokumenter/video og materialet kommer med sikkerhed til at ændre sig over tid, for jeg får med jævne mellemrum input fra læser/ser til emner, som nogen gerne vil have belyst, og så bruger jer selvfølgelig gerne lidt tid på også at aflevere denne viden og erfaring.

Herunder er de første 3 Dele af D-rejse materialet. Hvis du ønsker en af de øvrige dokumenter, kan disse rekvireres på mail bent@mosgaard.consulting. På samme mail kan du også fremsende en forespørgsel på et indlæg for topledelsen eller ledergruppen.​

​D-rejse dokumenter og videoer​

D-rejse – Intro (1 Del)

Jeg er igennem min tid som selvstændig blevet bedt om at lave nogle indlæg for en del grupper af leder samt bestyrelsesmedlemmer.

​I den forbindelse har jeg arbejdet en del med at konsolidere og filosoferer lidt over min viden om digitaliseringsrejse og forandringsprojekter.

Det har givet materiale til et dokument ”Er i klar til en digitaliseringsrejse” og med en tilhørende video’

Målsætningen med ”D-rejse – Intro” er at give læseren/seeren:

 1. Et indblik i hvorfor materialet omkring D-rejser er udviklet
 2. En intro af mig og mine ”rådgiver som har hjulpet med at udvikle materialet omkring D-rejser
 3. Et overblik over al det materiale, jeg har lavet om en D-rejse
 4. Eksempler på referencer som har arbejdet efter modellen
 5. At få overblik over al materiale der er lavet omkring D-rejser​

Overblikket håber jeg vil blive brugt til at efterspørge andre dele af D-rejse materialet​

Videoen: er under udvikling, og vil vare ca. 25 minutter

D-rejse – Intro (1 Del – Knap 20 sider)

D-rejse – Fakta (2 Del)

Denne video indeholder først en introduktion af forskellige 5 forskellige projekttyper/digitalse-ringsrejsetyper.

Herefter er forklaret nogle forudsætninger for de fakta som følger.

Sidst er oplyst nogle fakta om forskellige projekttyper, som jeg har arbejdet med i de sidste 8 år.

 1. De fakta der er oplyst, er forventet:
  En forståelse for forskellige kompleksiteter af D-rejser
 2. Et realistisk bud på økonomi for D-rejser af forskellige kompleksiteter
 3. Et gæt på udstrækningen for en D-rejse og hvilket internt ressourcebehov der skal forventes at blive for en virksomhed
 4. En gæt på mængden af projektaktiviteter, der skal forventes i en D-rejse
 5. At få overblik over al materiale der er lavet omkring D-rejser

Omkring punkt 4 er også oplyst antallet af aktiviteter som skal forventes at være indeholdt i projektplanen, og også hvor mange af disse der kan forventes hjælp til, og dermed også hvor mange virksomheden selv skal forvente at løse.​​

Videoen: er under udvikling, og vil vare ca. 25 minutter

D-rejse – Fakta (2 Del – Knap 20 sider)

D-rejse – Forstå (3 Del)

Rigtig mange virksomheder undervurdere deres projekts/D-rejses kompleksitet. 

Denne video giver en forklaring på, hvad det er der skaber den kompleksitet, der resultere i de fakta, der er oplyst i ”D-rejse Fakta” videoen.​

Jeg håber at en læser, ved at læse dette dokument eller ved at se videoen af samme navn på min hjemmeside, bliver i stand til:​

 1. ​ At vurderer, om virksomhedens egen organisation er klar til en D-rejse
 2. At forstå bedre hvilke udfordringer der ofte er i en D-rejse
 3. At få et billede af hvad it-leverandøren levere/understøtter, og hvad de ikke levere/understøtter
 4. At kunne lave en grov vurdering af, om der mangler kompetence i virksomheden i forhold til at gennemføre en D-rejse
 5. At få overblik over al materiale der er lavet omkring D-rejser

  Baseret på ovennævnte 3 punkter håber jeg også, at virksomhedens ledelse kan vurdere, om det kunne være aktuelt at søge hjælp udefra, for at blive i stand til at vurdere situationen omkring de 3 punkter.​​

Videoen: er ca. 25 minutter

D-rejse – Forstå (3 Del – Ca. 20 sider)

Anskaffelse​fasen:

​Herunder er de 3 faser, som indgår i at starte en Digitaliseringsrejse/et IT-projekt, og disse faser “ejer” virksomhederne i høj grad selv, hvis de vil have succes i en sådan. I videoerne ovenfor får du en forklaring på, hvorfor det er sådan.​

consulting - Mosgaard Consulting - scope 1805 - Hjem

Afklare forretningsmæssige behov og krav

I denne fase er det meget vigtigt:

 • At udpege holdet som skal sikre implementeringen
 • At få skitseret hvilke forretningsmæssige krav de enkelte funktioner, ønsker at få dækken og/eller forbederet, ved digitaliseringen. (”det præcist spørgmål”)

Des større virksomheden er, des større er behovet for en forankring, i såvel ledelsen som operationen. Så en rigtig organisering af projektet er meget vigtig.

Ved koncerner vil det ofte være nødvendigt, baseret på ambitioner i de enkelte funktionsområder, at lave et gæt på hvilke hovedløsninger der vil være nødvendige at anskaffe, for at understøtte de forretningsmæsssige krav.

Vil strategien være ”all in one” eller ”best of breed

consulting - Mosgaard Consulting - matche loesning og leverandoer 1801 - Hjem

Matche løsning og leverandør mod behov og krav

I denne fase skal for det første sikres:

 • At beslutte kriterier for valg af løsning og leverandør
 • At finde potentielle leverandør
 • Tale med referencer
 • At overdrage projekt- og forretnings-scope til de udvalgte leverandør
 • At vi får verificeret, at leverandøren har forstået de forretningsmæssige krav, og at interessenterne har forstået, hvorledes løsningen vil understøtte disse krav.
 • At få valgt en foretrukken partner

Men derud over er det vigtigt, at vi får gjort tilbuddene sammenlignlige, så vi ikke sammenligner ”pære med bananer”. Dette selvfølgelig for at sikre, at estimatet er mest mulig korrekt.

Dette sker ved, at estimatet opdeles efter en skabelon, som sikrer, at ting som oftest ”glemmes” i de første fase, bliver en del af totalestimatet, og ikke dukker op i løbet af projektet

consulting - Mosgaard Consulting - kontrakt 1798 - Hjem

Sikre kontrakten

I denne fase skal sikres:

 • At de overordnede rammer for projektet er afstemt
 • At  sikre, at de forretningsmæssige krav og behov er gennemgået for leverandøren og forstået af denne, samt at der er enighed om, hvilke af kravene og behovene der medtages, og hvilke der ikke medtages
 • At der er enighed om de nødvendige aktiviteter og formalisere projektplanen
 • At vurdere prisen for de aktiviteter, der ikke er en del af kontrakten

Til den enighed hører også en præcis afstemning af rolle og ansvarsfordeling i de nødvendige aktiviteter.

Til tider kan det være relevant at bruge advokatbistand i denne fase.​

Referencer

Herunder er 4 af mine referencer, som har arbejdet efter de metoder og værktøjer, som jeg bruger i mine digitaliseringsrejser/projekter. Valget af metoder og værktøjer, er selvfølgelig tilpasset de enkelte D-rejsers kompleksitet.​

consulting - Mosgaard Consulting - kvik 1957 - Hjem
consulting - Mosgaard Consulting - per2 1969 - Hjem

”Det var vigtigt for mig, at vi fik lavet det rigtige set-up fra starten. Bent har en metodisk tilgang og en gennemarbejdet model, som tager højde for alt. Han stiller alle de væsentlige spørgsmål og er meget grundig. Samtidig har han erfaring og indsigt til, at det ikke bliver rigidt. Hans model virker, og så er den forståelig og giver mening selv for en ikke-it-mand som mig,” fortæller Per Munk Laustsen om samarbejdet med Bent Mosgaard.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 2½ år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør. Parallelt med implementeringen har jeg være sparringpartner for en meget stærk programleder fra ProSource (Jan K. Larsen), projektkontoret og styregruppen.

Læs om mit samarbejde med Kvik Køkkenet A/S:Kvik i luften med fejlfrit ERP

Et Enterprise projekt type 2

​​Link til de benyttede koncepter: SMV-Koncept og EP-Koncept

consulting - Mosgaard Consulting - - Hjem
consulting - Mosgaard Consulting - rasmus 2 1961 - Hjem

”Bent pointerede helt fra starten, hvor vigtigt det er at forankre projektet i forretningen. Vi udvalgte procesledere fra de forskellige afdelinger, som både var projektets forlængede arm ud i forretningen og samtidig den direkte kontakt til ledelsen. Havde Bent ikke påpeget vigtigheden af den organisatoriske implementering, havde vi ikke prioriteret det så højt og aldrig fået det buy-in vi fik og som havde stor betydning for projektets succes,” fortæller Rasmus Edelmann.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 3 år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør, og parallelt med implementeringen af være sparring for projektkontoret og styregruppen, og sikre den organisatoriske forankring.

Læs om mit samarbejde med Nordex Food A/S: Nyt ERP og nye processer skal sikre ”større, bedre og stærkere”

Et Enterprise projekt type 2

Se linkedin-artikel:SAMARBEJDE MED NORDEX FOOD A/S (2 AF 3)

consulting - Mosgaard Consulting - hummel 1953 - Hjem
consulting - Mosgaard Consulting - hummel mand 1965 - Hjem

​”Samarbejdet med Bent betød, at vi blev udfordret i vores egen tænkning. Han bringer nye vinkler ind og har eminente værktøjer,” siger Michael Storm, tidligere koncern CFO i Hummel.

Min rolle i dette projekt: Projektet har stukket sig over ca. 2½ år, og jeg har hjulpet med at organiserer projektet fra start i forhold til scopet, sikre kvaliteten af scopet og overdragelse af dette til potentielle leverandør. Parallelt med implementeringen har jeg være sparringpartner for det interne projektkontor.

Læs om mit samarbejde med Hummel A/S:​ Nyt ERP skal bringe Hummel videre (pdf)

Organisatorisk implementering: Stærkt hold bag Hummels nye processer (pdf)

Et Enterprise projekt af typen 2

Link til de benyttede koncepter: SMV-Koncept og EP-Koncept

consulting - Mosgaard Consulting - bisgaard 1949 - Hjem
consulting - Mosgaard Consulting - per 1973 - Hjem

Skaber du succes eller fiasko med dit it-projekt?

“Bent gik os på klingen i forhold til processer og prioriteter: hvordan foregår tingene i dag, hvilke justeringer er særligt vigtige, og hvad er ønskerne til fremtiden rent forretnings- og procesmæssigt? På den baggrund hjalp han os med at skærpe vores krav til projektet og leverandørerne. Samtidig gjorde hans visuelle tilgang kravspecifikationen meget konkret og struktureret. Efterfølgende var det nemt for os at indhente relevante tilbud, der var direkte sammenlignelige,” fortæller Per Rosenlund Nygaard.

Min rolle i projektet: Jeg var, at jeg i 3 kvartal 2019 hjalp jeg Bisgaard Sko med at organisere deres it-projekt, og sammen udarbejdede vi et præcist scope bl.a. ved hjælp af de generiske værktøjer, jeg har til fashionbranchen. Sammenlagt tog det ca. 3 måneder.

Læs om mit samarbejde med Bisgaard Sko A/S: Nyt ERP og nye processer skal sikre væksten (pdf)

Se linkedin-artikelSamarbejde med Bisgaard Sko

Projektet er af en type:Procesprojekt type

Link til det benyttede koncept: SMV-koncept

Hvem er Bent Mosgaard?

Jeg har igennem knap 40 år arbejdet med it-projekter og 25 år arbejdet med forandringsprojekter i mere 100 forskellige virksomheder.  Se mine væsentlige erfaringer her.

Som selvstændig konsulent hjælper jeg virksomheder med at udvikle deres projektkultur og sikre, at forandringsprojekter, bliver håndteret rigtigt af såvel it-leverandør såvel som internt i jeres egen organisation.

Jeg tager gerne en uforpligtende snak med dig om dit forestående eller igangværende it-projekt.

Mosgaard Consulting ©
Bent Mosgaard
Mobil: 20859431

consulting - Mosgaard Consulting - bent 010 1254 - Hjem