VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Ambitions Klassifikations Rammeværk

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

VIRKSOMHEDENS AMBITIONER

Værktøjet der bruges, til at afdække en virksomheds ambitioner kaldes AKF.  Formålet med AKF er, ved hjælp af de moduler der er illustreret i figuren til højre, at lave et første groft scope af projektet, og efterfølgende lave en vurdering af projektets kompleksitet.

Dette medfører, at det er muligt at sige, hvilken projekttype vi har med at gøre, og dermed fastlægge hvilke moduler og værktøjer der skal benyttes, for at få succes i projektet.

Punkterne 1 giver primært input til projektets kompleksitet.

Punkterne 2, 3, 4, 5 og 6 giver såvel input til kompleksiteten, men giver også en ret præcis indikation af det forretningsmæssige scope.

Punkt 7 giver et billede af, organisationsne evne til at gennemfører et projekt af den kompleksitet, som virksomheden har.

Baseret på punkterne fra 1 – 7 er det muligt at lave:

  1. ​Forventet teknologisk kompleksitet (hvilke løsninger, moduler og komponenter skal der til)
  2. ​Et groft gæt på en masterplan
  3. ​Oplæg til en organisering

​Så  dette materiale der udarbejdes baseret på de 8 punkter, vil svare til  en it-strategi, udvidet med en realistisk vurdering af, om organisatorisk udfordringer ved at implementere denne.

Ved BIB og PP1 projekter, vil dette materiale til tider være nok, for at få udarbejdet et validt estimat for projektet, men for de øvrige typer, skal FKR’en også bruges.

Den samme screening kan bruge til at give den første grove vurdering af, hvad prisen vil blive, for at gennemfører projektet.

Mosgaard Consulting
Bent Mosgaard ©
Mobil: 20859431

AKR – Ambitions Klassificerings Rammeværk​
ACF – Ambitions Classification Framework

- Mosgaard Consulting - 1. bcf amb l1.3 1794 - Ambitions Klassifikations Rammeværk