VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Projektets rammer

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

PROJEKTETS RAMMER

NØDVENDIG FOR ET SAMARBEJDE:

​Herunder har jeg skitseret nogle overordnede rammer for projektet.

 1. ​​At i har egen projektkontor/intern projektleder allokeret til projektet, som sikre projekt- og testledelse
 2. ​At i er klar til at bruge de nødvendige nøgleressourcer ind i projektet
 3. ​At projektet er forankret i topledelsen
 4. ​At ledelsen bliver aktiv i projektet
 5. ​At i driver projektet efter den procesdrevet (Mellemstor) eller forretningsdrevne tilgang (Enterprise)
 6. ​At i tror på forandringsledelse som disciplin.
- Mosgaard Consulting - hvad tilfoere jeg 1361 - Projektets rammer
- Mosgaard Consulting - rammer must 1354 - Projektets rammer

Årsagen til at punkt 1 og 2 primært er tilstede er sølvfølgelig for at få tingene forankret i egen organisation.

Punkt 3 og 4 er væsentlige for at sikre projektet den rigtige bevågenhed på projektet, samt for at have ledelsen til at understøtte, når ledelsesbeslutninger skal træffes.

Punkt 5 og 6 er medtaget, dat det er en kulturting og de grundlæggende teorier, projektet drives efter, og det skal afstemmes med topledelsen, for at være sikker på, at ledelsen er indforstået med de signaler, det sender ud i organisationen.​​​

VÆSENTLIGE LEVERANCER​

Jeg har i figur 2 illustreret hvad jeg levere til i projektet. De grønne indikerer at jeg har metode og værktøjer, der understøtter disse.

Herunder er skitseret de væsentligste ting, i får ud af at benytte mig. Punkter er delt op efter, hvad projektet opnår, og hvad ledelsen op når, og som går ud over projektet. De væsentligste punkter er:

I projektet:

 • ​At den rigtige organisering af projektet
 • ​At jeg sikrer opnåelse af mest mulig forretningsudvikling
 • ​At præcisering af ressourcebehovet såvel i forretningen som fra It og projektledelse
 • ​At jeg deltager i descoping og udarbejdelse af projektportefølje
 • ​At størst mulig præcisering af scopingen efter forretnings- og løsnings-analysen

​Til ledelsen:

 • ​Procesorganisering til brug for fremtidig forretningsudvikling
 • ​Styregruppedeltagelse med fokus på kobling mellem strategi og it-udviklingen
 • ​Strategisk forretningsudvikling
 • ​Revidering af IT-strategi eller udarbejdelse af denne, hvis den mangler
 • ​Understøtter, at IT-arkitekturen ”starter rigtig”

Stor viden om metoder og værktøjer der understøtter alt ovennævnte, og der kunne selvfølgelig nævnes mange andre ting, men punkterne ovenfor er de væsentligste, vil jeg vurdere.

HVAD LEVERER JEG IKKE:​

Ovenfor har jeg præciseret, hvad jeg leverer, og herunder har jeg beskrevet det væsentlige, i selv skal levere i projektet, ud over de ”Rammer” der er beskrevet i afsnit 1 på denne side:

Internt:

 • ​At vi ikke skal arbejde med basisdiscipliner i virksomheder. Dette kunne f.eks. være masterdata og governance
 • At i fortager selv intern projektstyring og koordinering
 • At testmanagement styrer i selv
 • At i selv håndterer interne tekniske opgaver løse.
- Mosgaard Consulting - hvad leverer i selv 1349 - Projektets rammer

​Leverandør og kontrakt:

 • ​Leverandørscreening foretager i selv
 • I sikre selv kontrakts udarbejdelse og opfølgning på denne
 • I styrer selv ​ERP-leverancen  og herunder koordinering og styring af it-leverandør igennem hele forløbet

At levere ovennævnte fordre i har egen projektkontor. Så derfor er det et krav, at en sådan er tilstede.

Jeg kan selvfølgelig, sagtens leverer dele af ovennævnte opgaver og sparrer med den ansvarlige for ovennævnte som en del af min opgave, og det er der også sat timer i mit estimat, men det er vigtigt, at det drives fra egen projektkontor.