VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Fremtidens tilgange & projektmodel

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

FREMTIDENS TILGANGE​

​Helt grundlæggende for fremtidens tilgange er, at der skal findes metoder og værktøjer, som kan:

 • ​afhjælpe de klassiske udfordringer opstår
 • ​accelererer videns opsamlingen
 • ​accelererer videns overdragelsen

Ligeledes skal disse metoder og værktøjer tage højde for, at alle projekter er ikke ens, men fælles for dem er, at de indeholder de 3 dimensioner, som er illustreret i figuren til højre. Forskellen på projekterne ligger i omfanget af hver af de 3 dimensioner.​

- Mosgaard Consulting - 3 cirkler forandring 717 - Fremtidens tilgange & projektmodel

​Løsningen på ovennævnte udfordringer er reelt set indlysende. Ved hjælp af struktureret forretningsviden, som forstås af både branche- og it-medarbejder, vil vi op ovennævnte. Et eksempel på nogle sådanne værktøjer kan findes under Fundament.

Løsningen er indlysende, men det er implementeringen af løsningen ikke. Det tager tid at udvikle fundamentet, testet det og efterfølgende adopteret af en branche med tilhørende it-leverandør. Det der skal tages højde for i implementeringen, er som nævnt ovenfor, at det grundlæggende værktøj er ens, men brugen af det, afhænger af projektets kompleksitet.

En implementeret løsning har jeg ikke set i sin ideelle form, men jeg er overbevist om, at disse neden viste tilgange vil blive udviklet, i en eller anden form over de kommende 3-5 år som en konsekvens af den manglende succes i it-projekter i dag. Et eksempel på et udviklet værktøj og en implementering der er godt på vej, kan findes i beklædningsbranchen.

Herunder har jeg lavet midt bud på fremtidens samarbejdsmodel mellem køber og sælger af it-projekter i alle størrelser. Jeg har inddelt it-projekterne i 3 størrelser Business in a box (små), Procesprojekter (mellemstore) og enterpriseprojekter (store projekter). Herunder giver jeg et bud på:

 • ​hvilke faser af den generiske projektmodel, der vil være en fordel, eller en forudsætning for at få succes i it-projekter af den pågældende type
 • ​kendetegn ved projekttypen
 • ​det ideelle fundament for projekttypen

Modellen tilgodeser projektets kompleksitet, organisationens modenhed, og den økonomi, der er til at gennemføre projektet.

Enterprise projekt

Denne model er opbygget til enterprise projekter og til store virksomheder.

 • ​Jeg har et andet sted på denne hjemmeside opdelt denne type projekter i 2 (EP1 og EP2) – uddybning af disse 2 typer kan ses her – Udstrækningen af et sådan forløb kan også ses her
 • ​IT bliver kun et værktøj
 • ​Et tæt samarbejde mellem nøglemedarbejder og it-løsningsarkitekten under forretnings-analysen er en fordel
 • ​Da det ofte er en større virksomhed, er der også større økonomi til at understøtte en forandring
 • Ressourceforbruget vil være summen af det timer der skal bruges de valgte it-leverandør og ganget minimum med en faktor 3 – faktoren afhænger af egen interne proces- og projektmodenhed
- Mosgaard Consulting - model og forretningsdrevet it implementering 1603 - Fremtidens tilgange & projektmodel

Det ideelle fundament for denne projekttyper er:

 • Virksomheden har egen projektledelse/projektkontor
 • ​Færdig udviklet PCF og BCF, og som er forstået af såvel kunde som it-leverandør
 • ​Et ”best of breed” af forskellige teknologier, som dækker branchens produkt livscyklus
 • ​De ”grå faser i modellen drives af it-leverandøren
 • ​De ”grønne” faser i modellen kan enten drives af interne eller eksterne medarbejder.

Proces projekt

​Denne model er opbygget til et procesprojekt og til mellemstore virksomheder.

 • ​Jeg har et andet sted på denne hjemmeside opdelt denne type projekter i 2(PP1 og PP2) – uddybning af disse 2 typer kan ses her – Udstrækningen af et sådan forløb kan også ses her
 • ​It-leverandøren har en Teknologisk branchepakker (TBP), der passer til virksomhedens forretningsmodel
 • ​Kunden ønsker standard løsning, flow og processer – men overvej meget hvad det kræver af jer
 • ​Et tæt samarbejde mellem nøglemedarbejder og it-arkitekter under forretnings-analysen er en nødvendighed
 • ​Ressourceforbruget vil være summen af det timer der skal bruges de valgte it-leverandør og ganget minimum med en faktor 2½ – faktoren afhænger af egen interne  proces- og projektmodenhed

Det ideelle fundament for denne projekt-typer er:

 • ​Færdig udviklet PCF og BCF, og som er forstået af såvel kunde som it-leverandør
 • ​En færdigudviklet TBP det matchen ”best practice” for en given branche
 • ​En brancheløsning med ERP som fundament, der dækker det meste af branchens produkt livscyklussen
 • ​De ”Grå faser i modellen drives af it-leverandøren

 • ​De ”grønne” faser i modellen kan enten drives af interne eller eksterne medarbejder, idet omfang som det er nødvendigt
 • Denne kan også gennemføre som et it-projekt, så bruges der ikke ressourcer på faserne, der er markeret med ”grønt”

- Mosgaard Consulting - model og procesdrevet it implementering 1597 - Fremtidens tilgange & projektmodel

Business in a box

​Denne model er opbygget til en meget pakke projekt, og til små virksomheder.

 • ​Jeg har et andet sted på denne hjemmeside opdelt denne type projekter i 2 (BIB) – Udstrækningen af et sådan forløb kan også ses her
 • ​It-leverandøren har en Teknologisk branchepakker (TBP), der passer til virksomhedens forretningsmodel
 • ​Implementeringen drejer sig faktisk kun om at uddanne virksomhedens personale
 • Ressourceforbruget vil være summen af det timer der skal bruges de valgte it-leverandør og ganget minimum med en faktor 1½ – faktoren afhænger af egen interne projektmodenhed

Det ideelle fundament for denne projekttyper er:

 • ​Færdig udviklet PCF og BCF, og som er forstået af såvel kunde som it-leverandør
 • ​En færdigudviklet TBP det matchen ”best practice” for en given branche
 • ​En brancheløsning med ERP som fundament, der dækker hele branchens produkt livscyklussen
- Mosgaard Consulting - model og bib 1609 - Fremtidens tilgange & projektmodel

​Som nævnt har jeg ikke set i sin ideelle form, men udviklingen af disse vil ske f.eks. drevet af brancheorganisationerne (Se mit samarbejde med Dansk Mode & Textil), og med medlemmerne og it leverandørerne som nære interessenter