VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Forretnings Klassifikations Rammeværk

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

FORRETNINGENS CLASSIFICATIONS RAMMEVÆRK

FKR – Forretnings Klassifikations Rammeværk
BCF – Business Classification Framework

- Mosgaard Consulting - bcf l1 5 forretning 1049 - Forretnings Klassifikations Rammeværk

Ud over at en PCF, skal man bruge en FKR for scope et projekt.

En AKR, PCF og FKR tilsammen har følgende målsætning, for en ”lille eller mellemstor virksomhed” (Proces projekt):

 1. ​Kunden skal kunne scope sit projekt via værktøjer
 2. ​Baseret på ovennævnte skal vi på 2-3 dage kunne udarbejde et forretnings-scope og en procesorienteret kravspecifikation
 3. ​Som det skal være muligt for it leverandør at bruge til projektestimering på ½ – 1 dag
 4. ​At strukturer al forretnings- og løsningsmæssig viden der skabes i løbet af et projekt.

En AKR, PCF og FKR tilsammen har følgende målsætning, for en ”stor virksomhed” (Enterprise):

 1. Projektkompleksitet og virksomhedens modenhed​
 2. Målsætninger og succeskriterier
 3. Kunden skal kunne scope sit projekt via værktøjer
 4. Definere forventningerne til forretningsudviklingen
 5. Understøtte den organisatoriske implementering

​At få en sådan konstrueret kræver en masse forretningsviden omkring den branche, som man ønsker at udvikle en sådan for, en brancheforening der kan se og forstå mulighederne, samt forstå omfanget i at udvikle en sådan.

Navnet FKR får værktøjet fordi det sammen med en PCF, dækker alle væsnetlige elementer i en giver forretningsmodel.

​En FKR kan sætte struktur rigtig mange informationer ud over PCF’en. Den kan f.eks. indeholde:

 1. Prækonfigureret PCF (Ud fra branchens væsentligste varianter)​
 2. En illustration af ​Product life cycle
 3. En illustration af værdikæder for branchens væsentlige  forretningsmodeller
 4. Generiske flows konfigureret på basis af procesmodellen
 5. Overblik over features, som er speciel for branchen
 6. Bruttoliste over styringsprincipper og beregningsmodeller

 7. Oversigt over muligheder

 8. Bruttoliste over varianter tilhørende alle procesniveauer
 9. Overblik over rapporter
 10. Generiske End to end og workflows

Andre elementer som jeg ofte også bruger FKR’en til, er:

 1. ​Grov beregning af behovet for ressourcer fra forretningen
 2. ​Organisering af videns opsamling og test
 3. ​Nødvendige ressourcer på projektkontoret

​Både AKR, PCF og FKR giver den fordel, at man kan tage en “lille” komponent ud, og optimere på denne, og montere den ind igen i optimeret form, og samtidig opnå en viden om, hvorledes den “lille” komponent påvirker det store sammenhæng.

​I det ideelle projekt vil såvel IT-leverandør som kunde have den samme AKR, PCF og FKR som udgangspunkt. Dette er dog sjældent tilfældet, så derfor skal man i et projekt forvente, at der skal investeres timer hos den/de parter, som mangler viden og kompetencen omkring referencerammen.

AKR, PCF og FKR kan integreres i en hvilken som helst projektmodel, og dette er også afprøvet.

Ved hjælp af APQC procesmodel for Procesindustri og Produktionsvirksomhed har jeg udarbejdet en PCF, som er brugt med stor fordel i nogle virksomheder i de 2 brancher.

Ligeledes har jeg råmaterialet til at udvikle en FKR for disse brancher, som med sikkerhed kunne bruges, som den tilsvarende FKR bruges mindre og mellemstore virksomheder i fashionvirksomheder.

Dette vil kræve en brancheforening, 1/2 års arbejde til at lave en beta-version af værktøjet, 1 års arbejde test og videreudvikle FKR’en og 3-5 år for at implementere værktøjer i branchen.