VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Klassisk tilgang

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

KLASSISK TILGANG​

Alle projekter er ikke ens, men fælles for alle projekter er som tidligere nævnt, at de indeholder de 3 dimensioner, som er illustreret i figuren til højre. Forskellen på projekterne ligger i omfanget af hver af dimensionerne.

Den klassiske tilgang (den røde ramme) som er skitseret herunder i forhold til en forandringsmodel, er den model der oftest arbejdes efter i dag (95 ud af 100 projekter). Det er den klassiske model mange IT-leverandør og IT-afdelinger benytter.

- Mosgaard Consulting - 3 cirkler teknologidrevet 1339 - Klassisk tilgang

Modellen passer fint til Business in a Box (BIB) og mindre procesprojekter (PP1).

Tilgangen i sin form vil forsvinde ved større projekter, tror jeg, og blive erstattet af en af de 3 øvrige typer, som er beskrevet under fremtidens tilgange.

Årsagen til dette kan ses under ”Resultater af klassiske IT-projekter”.

​​Kendetegnene ved denne model er:

  • ​Starter med en kravspecifikation, som det er vanskeligt at overskue, om denne er procesmæssigt fuldt dækkende i forholdt til forretningsmodellen
  • ​Ledelsesholdningen er ”hvor svært kan det være”, eller denne ikke er vandt til IT projekter
  • ​Der er meget sjælden et klart billede af ressourcebehovet pr. fase, og hvad det virkelig kræver af den modtagende organisation
  • ​Figuren ovenfor illustrer, hvordan ledelser typisk betragter projektet, ”IT-løsningen er svare på det meste”
  • ​Det er den tilgang ”senior” IT-arkitekter, ofte gerne vil arbejde efter
- Mosgaard Consulting - model 1590 - Klassisk tilgang

Ofte benyttes denne også under kommentaren ”og så skal vi bare have standard”. Dette gør blot modellen endnu mere ubrugelig, da dette kræver en væsentlig organisatorisk implementering.​

​Som det fremgår, er de “grønne” faser ikke en del af den klassiske model, og derved er muligheden for at få projektet bearbejdet tilstrækkeligt og forankret i forretningen fjernet.

De problemer der meget ofte kommer ud af at bruge den klassiske model i et komplekst projekt, samt hvad løsningen på disse problemer er, kan ses her.

Ligeledes kan du se, hvorfor denne model alligevel fejlagtigt bliver valgt her.​

- Mosgaard Consulting - links 1375 - Klassisk tilgang