VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

DM&T strategisk samarbejde

"Du gør tingene rigtigt, men gør vi de rigtige ting!" - Steve Jobs.

DM&T STRATEGISK SAMARBEJDE

​​En af årsagerne til, at jeg valgte at blive selvstændig, var en personlig målsætning om, at ville udvikle nogle metoder og værktøjer, der kan udvikle samarbejdet radikalt mellem mellemstore virksomheder og IT-leverandør i et proces-projekt. Mit mangeårige virke i Fashion-branchen gjorde, at det var naturligt at afprøve målsætningen i denne branche.

Dette har resulteret i et strategisk samarbejde med Dansk Mode & Textil (DMT), og sammen har vi udvikelt et scopingværktøj og nogle dokumenter, som ret præcist illustrer hvordan en Fashion-virksomhed er opbygget, og dermed hvilke forretningsbehov en IT-leverandør skal kunne løse/afhjælpe.

Ovennævnte indeholder en strukturering af min viden om branchen fra de sidste 35 års kombineret med min erfaring omkring forretningsudvikling igennem de sidste 25 år i alle størrelser af fashionvirksomheder.

Pt. er værktøjet allerede prøvet af hos flere medlemmer I såvel enterprise-som i proces-projekter.

I et specifikt proces-projekt er det lykkes, at scope projektet via værktøjet og efterfølgende at udarbejde en procesorienteret kravspecifikation på 2-3 dage.

Vi har ligeledes i samarbejde med en IT-leverandør, fået konstateret, at det er muligt for en IT leverandør at lave et estimat for projektet på mindre end 1-2 dage og med en 90% sikkerhed i estimatet.

Dette bekræfter os i, at vi nu har vi udviklet en fælles referenceramme, som kan accelerere både videns- opsamlingen og overdragelsen mellem kunde og IT-leverandør. Vi arbejde videre med at forbedre rammeværket samt at udbredde forståelsen for dette I fashion-branchen. Derudover ønsker vi at motivere branchens IT-leverandører, til at match deres systemer med branchens ”best practice”.

Generelt hører vi, at vores udviklede rammeværke har givet rigtige gode oplevelser og diskussioner i kundernes organisationer, men at der stadig er et stykke arbejde at gøre, med at ”lære” de fleste IT-leverandørerne at arbejde mere forretnings orienteret.

Derfor er det meget vigtigt, at der bruges tilstrækkeligt tid under kontrakts forhandlingerne omkring:

  • ​at aflevere de præcise projekt- og forretningsscope
  • ​​at gennemgå projektmodel og detailaktiviteter i forbindelse med ERP-forløbet
  • at præcisere rollefordelinger i ERP-forløbet​​

Herved vil man minimere deklassiske udfordringer markant.

At forankre modellen og rammeværket i en brancheforening, har vist sig at være helt rigtig. Det skyldes, at det er kunderne, der har den reelle interesse i at timerne i et projekt reduceres, og en brancheforening repræsenterer mange kunder med den interesse.

For IT-leverandøren vil metoder og værktøjerne også kunne blive et kæmpe aktiv. At kunne hjælpe kunderne med at udvikle deres forretning, samt præcis viden om en branches “best practice”, vil være en stort differentieringsparameter.

Næste generation af konceptet kan ses her

- Mosgaard Consulting - dmt 721 - DM&T strategisk samarbejde

Her er et link til DMT’s white papir.