VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Et projekt

”Det er ikke fornuftigt at ansætte kloge mennesker, og herefter fortæl dem hvad de skal gør​e; Vi ansætter kloge mennesker, så de kan fortælle os, hvad vi skal gøre” - Steve Jobs.

DEFINITIONEN PÅ ET PROJEKT ER FØLGENDE:​

Et projekt er som en engangsopgave (unik opgave) med en serie sammenkædede aktiviteter, et konkret mål eller slutresultat, et start – og sluttidspunkt. Ordet projekt bruges om mange forskellige aktiviteter og definitionerne varierer. De fleste definitioner indeholder nedenstående fire punkter:

 1. En unik opgave – i modsætning til rutineopgaver, sager mv.
 2. Projektet har et specifikt formål, der indeholder to typer mål:
  1. produktmål: det konkrete resultat af projektet.
  2. nyttemål: der er det slutmål, som produktmålet skal opfylde.
 3. Projektet har sin egen organisation – med forskellige typer ressourcer, der i fællesskab bidrager til projektets mål.
 4. Projektet har en tidsmæssig afgrænsning. Projektet startes og afsluttes

​Under under dette afsnit gennemgår jeg, de vigtigste grundlæggende elementer for et projekt. Det vil sige, at her giver jeg et indblik i elementer, der er med til at fastlægge “hammerstørrelsen”.

Følgende emner uddybet:

 1. Projekttyper
 2. ​​Projektkompleksitet
 3. Projektmodel og moduler
 4. Fremtidens tilgange og projektmodel

 5. Projektets rammer

 6. Minimering af frustrationer
 7. Projektområder
 8. Vidensoverdragelse i et projekt

​De sidste 6 punkter giver et overordnet indblik i et projekts natur, samt hvorledes man vil kunne opnå succes i et mere kompliceret procesprojekt eller et enterprise projekt. Arbejdet bør gennemføres af egen projektleder og med deltagelse af nøglemedarbejder.

Under “resultatet af klassisk tilgang” kan du se, hvorfor du bør have indsigt i emnerne overfor.

Mosgaard Consulting
Bent Mosgaard ©
Mobil: 20859431