VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Koncepter

"Enhver sandhed passerer gennem tre stadier før, den anerkendes.Først latterliggøres den, så modarbejdes den og så anses den som indlysende" - Paradigmeteori.

PROJEKTMODEL

Business in ad Box-, Proces- og enterprise-projekter er alle 3 prædefinerede og meget forekommende projekttyper, som jeg har udviklet nogle koncepter til. Disse koncepter indeholder de nødvendige aktiviteter, som sikrer succekriterierne i projekterne, opnås mest muligt.

Koncepterne som jeg har udviklet, bruger alle modellen som er skitseret til højre. Her kan du se, hvilke faser der benyttes ved de forskellige projekttyper.

Omkring sikring af kontrakten levere, jeg støtte til hvilke aktiviteter der er nødvendige, projektets kompleksitet taget i betragtning, og en klar rolle og ansvarsfordeling i disse aktiviteter. Jura skal evt. sikres af en advokat.

I alle projekttyper sikre jeg i fase 1 til 4, og i de mest komplekst procesprojekter og enterprise projekter, deltager jeg ofte også i faserne 7-11. Ofte sparrer jeg også med projektledelsen og it-leverandøren i faserne 4 til 6.

Metoder og værktøjer er konstrueret således, at de kan benyttes internt men også af it-leverandøren, såfremt denne ønsker det.

Se neden på denne side fra Bisgaard Sko, Kvik Køkkenet, Nordex Food og Hummel.​

Projektmodel

- Mosgaard Consulting - model 1592 1980 - Koncepter