VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Væsentlige erfaringer

”Hvis vi tænker, som vi plejer,og bruger de samme værktøjer og fremgangsmåder, som vi plejer, så kan vi ikke forvente et andet resultat.” - Albert Einstein.

VÆSENTLIG ERFARINGER OMKRING PROJEKT- OG FORANDRINGSMODELLER

H​ERUNDER EKSEMPLER PÅ OPGAVER JEG TYPISK ARBEJDER MED:

  1. Forretningsudvikling, digitalisering og implementering af tilhørende løsninger i større virksomheder (IT strategi-forløb)
  2. Forretningsudvikling og implementering af efterfølgende ERP-løsning i større virksomheder
  3. Kravspecificering og implementering i mellemstore virksomheder
  4. Inspiration af bestyrelser og direktioner omkring emnet ”at gennemføre forandringer”

Mit fundament for at udføre dette arbejde er opstået ud af mit teoretiske fundament kombineret med mit praktisk arbejde. Arbejdet og erfaringerne har efterfølgende dannet grundlaget for en videreudvikling og bearbejdning af af forandrings- og projektmodeller.

Både teori og praktik er yderligere uddybet herunder.

- Mosgaard Consulting - typisk opgaver 1287 - Væsentlige erfaringer

VÆSENTLIG ARBEJDE OMKRING FORANDRINGSMODELLEN​

  • Har arbejdet med flere projektmodeller (eksempler er Surestep, Prince2 og ASAP)
  • Har arbejdet meget med at bygge dele af neden stående “væsentlige områder” sammen med Surestep
  • Har gjort noget tilsvarende med andre projektmodeller
  • Arbejdet med model, metoder og værktøjer, således disse kan bruges i projekter der har forskellige kompleksiteter
  • Arbejde med nødvendige roller fra både It-leverandøren og kunden og under hensyn til projektets kompleksitet
- Mosgaard Consulting - projektkompleksitet 1284 - Væsentlige erfaringer