VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Projektkompleksitet

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

PROJEKTKOMPLEKSITET​

Hammerstørrelse​

“For stor en hammer er lige så forkert som for lille en hammer, så derfor er det vigtigt at vælge den rigtige hammer”

Projekttyper er en simpel måde, at illustrer et projekts kompleksitet på, og denne gruppering vil for indviede give et billede af, hvad der skal til for at få succes i et projekt. Hvis man ønsker at gå skridte videre, og ønsker at forstå det enkelte projekts natur, og få en dybere indsigt i hvad der reelt skal til for at få succes i et projekt, er man nød til at forstå projektets kompleksitet.

figur 1 er illustreret de 3 væsentligste områder, der skal håndteres i en forandring (et projekt), og dermed  de emner der er med til at fastlægge projektets scope og den nødvendige  ”størrelse af hammeren”. Disse områder er:

  • ​Projektets omfang (se nedenfor)
  • ​Ressourcer
  • ​Timeboks

​​​Typisk fastlægges ”projektets omfang” først, herefter kan man fastlægge ressourcebehovet og en realistisk udstrækning af projektet. Det er sandsynligt, at virksomheden konstaterer, at denne ikke har de nødvendige ressourcer eller den for nødende udstrækning til rådighed. Dette kan man f.eks. tage hensyn til i projektet ved enten at:

  • ​Reducere opgavens omfang
  • ​Acceptere risiko i projektet – evt. med “dårlig kvalitet” til følge (se nedenfor)

​​Denne øvelse kommer man til at lave en del gange i et projektforløb. Projekttrianglen er efter min mening, en meget vigtig figur at forstå mekanismerne i, når man arbejder med projekter.

Alle ”projekters omfang” er ikke ens, men fælles for alle projekter er, at de indeholder de 3 dimensioner, som er illustreret i figur 2 neden for. Forskellen på projekterne og valget af “hammerstørrelsen” ligger i omfanget af hver af de 3 dimensioner.

Begge videoer indeholder væsentlig flere perspektiver, end den skrevne side her.

- Mosgaard Consulting - projekttriangel l1 1220 - Projektkompleksitet
Figur 1.
- Mosgaard Consulting - org tek pro 3 cirkler illu 1298 - Projektkompleksitet
Figur 2.

Kompleksitetsvideoer

For top leder​

Denne video er for toplederlederen som gerne vil have en simpel forklaring på, hvilke områder der skal vurderes, for at vurdere kompleksitet i et projekt eller en digitaliseringsrejse.

Videoen Intro dig for de 3 dimensioner:

  1. Teknologi
  2. Processer
  3. Organisation​

I de 2 lidt større videoer, får du en yderligere uddybning af

Videoen vare ca. 4 minutter​

For projektleder

Dette er en video for den som gerne vil have et indblik i:

  1. de 5 største udfordringer i opstarten af en digitaliseringsrejse
  2. En forklaring på konsekvensen af ikke at behandle disse udfordringer tilstrækkelig

Hertil kommer en forklaring af projekttrianglen, og sammenhænget til de 3 dimensioner, som skaber kompleksitet i alle D-rejser.

Sidst kommer en forklaring på, hvad du kan forvente at få hjælp til i de 3 dimensioner, men vigtigst hvad du ikke skal forvente at få hjælp til, og dermed selv tage ansvaret for

Videoen vare ca. 8 minutter​

For projektleder/programleder

Dette er en video for projekt- og programleder, som bl.a. forklarer de menneskelige elementer, der giver kompleksitet til et projekt/digitaliseringsrejse.

De grundlæggende begreber som skaber kompleksitet, er uenighed og uforudsigelighed

Der er en introduktion til de 3 dimensioner i projektkompleksitet og projekttrianglen.

Der er en introduktion til forskellige projekttyper, og disse kobles til begreberne uenighed og uforudsigelighed.

Videoen vare ca. 15 minutter​