VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

Min vision & mission

”Bitterheden efter dårlig kvalitet vil vare væsentlig længere end sødmen ved den lave pris.” - Benjamin Franklin.

MIN VISION OG HVAD FOR I VED MIG

MIN MISSION​

En sentens jeg vises på “min forside” af denne hjemmeside, udtrykker “at tilbud på komplekse IT-projekter er at sammenligne med et mangelfuldt svar, på et spørgsmål som er upræcist stillet”.

Hvis det går galt i et projekt, vil man meget sjælden kunne finde ud af, hvorvidt det var “det mangelfulde svar” eller “det upræcis stillet spørgsmål”, der var årsagen til, at det gik galt.​

Da jeg valgte at blive selvstændig i 2015, var det bl.a. for at bruge min erfaring fra IT-branchen og kombineret med min viden omkring forretningsudvikling til at sikre Proces– og enterprise-projekter succes. Mere præcist har jeg følgende målsætninger for de 2 projekttyper:

 1. ​Jeg vil arbejde i store projekter (Herefter kaldet Enterprise-projekter), og sikre forretningsudvikling og kompetenceudvikling såvel hos virksomhedens projektkontoret som hos it-leverandør, for at sikre implementering af den ønskede forretningsudvikling, og opnåelse af projektets succeskriterier
 2. ​Jeg vil udvikle metoder og værktøjer, der kan ændre samhandelsmodellen for små- og mellemstore køber og en it-leverandør (Procesprojekt). Ændringen skal bevirke, at disse projekters succeskriterier opnås markant bedre, end tilfældet er i de fleste proces-projekter i dag, og dette med brug af færre timer hos såvel køber som hos it-leverandør
 3. ​Jeg vil sikre, at virksomhederne får et reelt billede, af hvad der skal til for at opnå projektets succeskriterier

​Oven nævnte målsætninger et blevet min mission, og jeg vil på denne hjemmeside uddybe, hvordan jeg arbejder med begge mine missioner i praktiske projekter.

- Mosgaard Consulting - mission 1383 - Min vision & mission

​MIN VISION

​”Jeg vil arbejde for, at få skabt nogle rammer for et projekt, som passer til dennes kompleksitet, og at hjælpe virksomheder og leverandører med at opnå det bedst mulige resultat i projektet for de investerede ressourcer og penge”

​Dette skal ske ved at tilføre samarbejdsmodellen i mellem kunden og IT-leverandøren, den/de kompetencer som der mangler i projektet, primært i de “grønne” faser i modellen.

Jeg har følgende formål med denne hjemmeside:

 • Jeg vil gerne ”sælge” nogle af mine timer, til at deltage i at gøre komplekse projekter succesfulde
 • ​Jeg vil bruge hjemmesiden til at strukturer min viden, så det bliver mest muligt kommuniker bart
 • ​Jeg håber at hjemmesiden vil blive brugt af andre projekt- og forandringsleder til at samle inspiration til, hvordan denne kan opnå succes i et komplekst projekt

Al inspiration er ideer til indehold modtages med glæde.

- Mosgaard Consulting - vision 1387 - Min vision & mission
- Mosgaard Consulting - formaal 1380 - Min vision & mission

VÆRDIKÆDE OG PRODUKTIVSCYKLUSEN

Jeg har i de ovennævnte brancher og forretningsmodeller arbejdet med alle delene af værdikæden og produktlivscyklusen. Eksempler på funktioner jeg har arbejde med er:

 • ​Produktudvikling
 • ​Indkøb
 • ​Salg
 • ​Logistik
 • ​Produktion
 • ​Omni-chanel
 • Service og support

​​Du kan her se den værktøjskasse der f.eks. er udviklet til Fashion branchen.

De samme moduler kan benyttes i alle brancher, og jeg har tilsvarende færdigudviklede værktøjer til flere af de andre brancher og forretningsmodeller, som er nævnte på siden.

Hvis ikke værktøjskassen er tilstede, kan denne selvfølgelig udvikles, og med udgangspunkt i en generisk værktøjskasse som jeg har udarbejdet.