VELKOMMEN TIL MOSGAARD CONSULTING

D-rejse – Fakta

"Klare mål giver klare resultater - Tvetydige mål giver altid tvetydige resultater". - Sig Sigma.

D-rejse - Fakta

Denne video indeholder først en introduktion af forskellige 5 forskellige projekt-typer/digitalseringsrejse-typer.

Herefter er forklaret nogle forudsætninger for de fakta som følger.

Målsætningen med ”D-rejse – Fakta” er at give læseren/seeren:

  1. En forståelse for forskellige kompleksiteter af D-rejser
  2. En gæt på mængden af nødvendige projektaktiviteter, der skal forventes i en D-rejse af en given kompleksitet, og heraf hvor mange af disse virksomhederne kan forvente at få støtte til fra ITleverandøren
  3. Et realistisk bud på økonomi for D-rejser af forskellige kompleksiteter
  4. Et gæt på udstrækningen for en D-rejse og hvilket internt ressourcebehov der skal forventes at blive for en virksomhed
  5. At få overblik over al materiale der er lavet omkring D-rejser

 

En it-leverandør vil ofte kun have et bud på udstrækningen og investeringen, men dette bud vil med sikkerhed, ikke være tilstrækkeligt. Des større kompleksiteten i D-rejsen bliver, des mere urealistisk vil buddet være. De øvrige emner jeg har givet et bud på, har IT-leverandør ofte ikke et bud på.

De bud it-leverandøren har, er ofte ikke der hvor det ender, og de væsentligste forklaringer på dette kan ses i ”D-rejse – Forstå”

Håbet er at læseren/seeren i dette afsnit, får et realistisk billede af og forståelse for, hvad det kræver at få etableret en D-rejse på den rigtige måde. Dette kan de matche op imod buddene fra it-leverandørerne, og eventuelt bruges til at få en fælles forventningsafstemning.

Jeg håber også, at når læseren har læst dette dokument, og fundet min påstande tankevækkende og forklaringer interessante, at denne ønsker at søge yderligere viden i de efterfølgende dokumenter/videoer.

Afsnit 3.3 og 4.2 i dette dokument er for den travle leder, som ikke er interesseret i alle detaljer, men gerne vil have et realistisk billede, af en virksomheds D-rejse (CEO). Men min klare anbefaling er læs hele dokumentet.

Resten af dokumentet er for den som ønsker at forstå (Projektejer og lignede), hvad al materiale omkring en D-rejse kommer af, hvad ”det fulde materiale” indeholder.

Videoen: er under udvikling, og vil vare ca. 25 minutter